Prosjekt Velkomstskjerm

Fra Bitraf
Hopp til: navigasjon, søk
bilde av skjerm

Skjermen i hjørnet skal vise en velkomstmelding med kul grafikk når folk logger in med checkin.

Infoskjerm-grafana.jpg

Infoskjermen er nå operativ. Den kjører en webside som viser en playlist fra lokal grafana-server. For å redigere grafana-sidene logger du inn på http://iot2.bitraf.no:3000


Teknisk info

Løsningen består av to deler, En Raspberry Pi koblet til TV'en som viser en webside, og en server som står for alt det andre.

Raspberry Pi

Server

navn: iot2.bitraf.no

Serveren kjører Grafana[1] (grafana-server), samt følgende komponenter fra TICK stack

  • Telegraf[2] - agent, datainnsamling
  • Influxdb[3] - database for tids-serie data
  • Kapacitor[4] - prosessering av data

Tjenestene har følgende navn

  • grafana-server.service
  • influxdb.service
  • kapacitor.service
  • telegraf.service

Chronograf[5] er ikke i bruk, siden vi benytter Grafana.

Databaser

Følgende databaser er definert i influxdb

> show databases
name: databases
name
----
_internal
telegraf
mqtt_bitraf
bitraf-maskiner

I mqtt_bitraf er følgende serier definert

> show series on mqtt_bitraf
key
---
bitraf_bool,host=iot2,topic=/bitraf/door/2floor/isopen
bitraf_bool,host=iot2,topic=/bitraf/door/3office/isopen
bitraf_bool,host=iot2,topic=/bitraf/door/3workshop/isopen
bitraf_bool,host=iot2,topic=/bitraf/door/4floor/isopen
bitraf_bool,host=iot2,topic=/bitraf/door/frontdoor/isopen
bitraf_int,host=iot2,topic=/bitraf/door/frontdoor/open
bitraf_int,host=iot2,topic=/public/chime/uptime
bitraf_string,host=iot2,topic=public/infoscreen/wtf
mqtt_consumer,host=iot2,topic=/public/smutcave/humidity
mqtt_consumer,host=iot2,topic=/public/smutcave/temperature
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/currentsensor/shopbot
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/humidity/1
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/humidity/2/value
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/temperature/1
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/temperature/2/value
mqtt_consumer,host=iot2,topic=bitraf/temperature/3/value
ping,host=iot2,url=10.13.37.248
ping,host=iot2,url=10.13.37.47
ping,host=iot2,url=boxy3.local
ping,host=iot2,url=boxy4.local
ping,host=iot2,url=http://boxy3.local
ping,host=iot2,url=http://boxy4.local

I bitraf-maskiner er følgende serier definert

> show series on "bitraf-maskiner"
key
---
nvidia_smi,compute_mode=Default,host=Multimedia-maskin,index=0,name=GeForce\ GTX\ 570,pstate=P0,uuid=GPU-5566aa51-b932-0d56-cc06-b6ae94dc6e5f
nvidia_smi,compute_mode=Default,host=Multimedia-maskin,index=0,name=GeForce\ GTX\ 570,pstate=P12,uuid=GPU-5566aa51-b932-0d56-cc06-b6ae94dc6e5f
nvidia_smi,compute_mode=Default,host=Multimedia-maskin,index=0,name=GeForce\ GTX\ 570,pstate=P8,uuid=GPU-5566aa51-b932-0d56-cc06-b6ae94dc6e5f
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=0,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=1,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=2,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=3,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=4,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=5,objectname=Processor
win_cpu,host=Multimedia-maskin,instance=_Total,objectname=Processor
win_disk,host=Multimedia-maskin,instance=C:,objectname=LogicalDisk
win_disk,host=Multimedia-maskin,instance=D:,objectname=LogicalDisk
win_disk,host=Multimedia-maskin,instance=E:,objectname=LogicalDisk
win_diskio,host=Multimedia-maskin,instance=0\ C:,objectname=PhysicalDisk
win_diskio,host=Multimedia-maskin,instance=1\ D:,objectname=PhysicalDisk
win_diskio,host=Multimedia-maskin,instance=2\ E:,objectname=PhysicalDisk
win_mem,host=Multimedia-maskin,objectname=Memory
win_net,host=Multimedia-maskin,instance=Realtek\ PCIe\ GBE\ Family\ Controller,objectname=Network\ Interface
win_perf_counters,host=Multimedia-maskin,instance=Realtek\ PCIe\ GBE\ Family\ Controller,objectname=Network\ Interface
win_swap,host=Multimedia-maskin,instance=_Total,objectname=Paging\ File
win_system,host=Multimedia-maskin,objectname=System

Vedlikehold

2018-10-12 
grafana-server.service was not enabled on the server, so it didn't start automatically when the server got restarted. Fixed. --Tingo (diskusjon) 12. okt. 2018 kl. 09:16 (UTC)
2018-09-18 
measurement mqtt_consumer i mqtt_bitraf hadde data som ikke var oppdatert, selv om alle de andre i samme database var oppdatert. "Løst" ved å restarte telegraf vha. sudo systemctl restart telegraf. --Tingo (diskusjon) 18. sep. 2018 kl. 14:32 (UTC)

Referanser