Hvordan Bitraf fungerer

Fra Bitraf
Gå til: navigasjon, søk


English

Denne siden er ment som en Guide for de som er nye til Bitraf. Bitraf er et litt annerledes sted i og med at vi har store lokaler med masse utstyr og ingen ansatte. Mange lurer på hvordan Bitraf fungerer og denne siden er et forsøk på å oppsummere det. Kort fortalt er hele Bitraf en slags Dugnad/Spleiselag der mennesker går sammen for dele kunnskap i et sosialt miljø.

Hva er egentlig Bitraf?

Bitraf er en ideell forening registrert i Brønnøysund. Foreningen har som formål å opprettholde et sosialt miljø og en møteplass for kreativ bruk av datamaskiner og elektronikk. Vi har ingen ansatte, men vi har et arbeidende styre som prøver å legge til rette for at forskjellige miljøer skal kunne bruke Bitraf.

All aktivitet på Bitraf er det medlemmene som står for. Man jobber med egne prosjekter eller deler kunnskap med andre. Kurs og workshops arrangeres FOR medlemmene AV medlemmene. Når du er med på en workshop hos oss er det et medlem som donerer av fritiden sin for å skape et godt miljø og dele kunnskap. Det å kunne arrangere kurs er en av medlemsfordelene våre og vi oppfordrer alle medlemmer til å dele ting de kan med andre. Enten ved å holde kurs selv eller bare å hjelpe folk som trenger hjelp.

Hva vi forventer av medlemmene

Vi har bare en regel: "Det er ikke lov å være kjiip"

Dette betyr at hvis du har meninger som sårer andre, bør du holde disse for deg selv. Alle skal behandles likt uavhengig av alder, utseende og bakgrunn. Bitraf er også et sted der introverte og ekstroverte trives. Respekter andre folks grenser. Hvis noen har på seg headset betyr det at de ikke ønsker kontakt med andre eller at de trenger å fokusere (så ikke forstyrr de som har headset på).

Regelen betyr også at vi rydder opp etter oss selv (også på kjøkkenet!). Hvis du ikke gjør det er du kjip mot de andre medlemmene som må rydde opp etter deg. Vi får hjelp til å vaske gulvet og tømme søppel EN gang i uken. Alt annet må gjøres av medlemmene og glemmer du det, må andre rydde for deg. Er det fullt i søplebøttene, ta med deg søple-posen ut i bakgården og kast den der. For å komme inn i bakgården trykker du på den ekstra knappen ved siden av knappen som åpner utgangsdøren ut mot gata.

Reglen betyr også at om du ser noen bruke utstyr feil eller glemmer sikkerhets-utstyr, så er det helt greit å si ifra om dette. Ofte vet de ikke hvor verne-utstyr finnes, så bare forklar på en vennlig måte at f,eks, vernebriller / hansker ligger i kurven under verktøy-tavlen. Hvis de ikke bruker sikkerhets-utstyr på en maskin, forklar hyggelig hvorfor det er lurt å bruke dette og så videre.

Hvordan virker en forening uten ansatte?

Å sutre over noe man er misfornøyd med er hverken hyggelig eller produktivt, så vi praktiserer det som kalles Gjørokrati: Den som gjør noe bestemmer. Når noe ikke fungerer som det skal, er det opp til hvert enkelt medlem å ta tak i saken. Dette har vist seg å fungere strålende i praksis, så er du misfornøyd med noe - fiks det! Hvis andre ikke liker det du har gjort, er det opp til dem selv å gjenomføre en bedre løsning (helst i samarbeid).

Hvis noe skal gjøres og oppgaven er for stor for en enkelt person, be om tilgang til Meetup-siden vår og arranger en dugnad. Det er sterk dugnadsånd blant medlemmene og om de får et par uker på seg til å planlegge vil det være lett å få med flere (ikke lag dugnader med bare 2-3 dagers varsel).

Noen ting å være oppmerksom på

  • Bitraf kan ikke forsikre medlemmene (vi har prøvd), så alle medlemmer må ha en egen skadeforsikring som dekker uhell som måtte oppstå når man bruker utstyr på Bitraf.
  • Når man ødelegger utstyr ved å bryte regler (som å ikke være tilstede mens man bruker 3D printer, CNC eller laser) må man betale skader på utstyret selv.
  • Hvis utstyr blir skadet under vanlig bruk dekkes dette av Bitraf, men det er det viktig at man både skriver en lapp på maskinen om skaden og sender en epost til post@bitraf.no med beskjed om skaden slik at noen kan ta tak i det.

Lagring av prosjekter

Medlems-lagring er begrenset til en boks merket med navn og nummer på medlemslageret bak kjøkkenet i andre etasje (ved labben). Hele plater med materiale kan lagres i materiallageret for en avgift på 40kr pr måned. Denne må klistres på platen og ha riktig navn, nummer og dato.

Hvis du ikke blir ferdig med et prosjekt, men skal jobbe videre på det neste dag, kan du sette prosjektet til side i verkstedet på border for korttidslagring. Den må ha en lapp som inneholder navn, nummer og dato. Maks en uke, prosjektet vil bli donert bort etter det.

Medlemsfordeler

Betalende medlemmer kan komme og gå som de vil (24/7), men tilgang til å åpne døren må settes opp ved fysisk oppmøte i lokalene. Grip tak i en erfaren Bitraffer så kan han/hun sikkert hjelpe deg med å sette passord. Du kan også:

  • sette igjen en prosjektboks på medlems-lageret
  • fritt bruke basiskomponenter i labben og metall i verkstedet (aluminium, stål og kobber som er donert av medlemmer – til medlemmer)
  • bruke maskiner som fres og laser (kun for medlemmer med kurs)

Full liste over medlemsfordeler finner du her.