Genfors 2015

Fra Bitraf
Gå til: navigasjon, søk

Referat, Generalforsaming i Bitraf, 22. april 2015

Fremmøtte

 Håkon, Sarah, Julian, Sigbjørn, Torfinn, Kjell, Kristian, James, Thomas,
 Peter, Erik, Trygve, Håvard, Ørvar, Mubin, Martin, Jensa, Jens D., Morten,
 Christina, Muhammad.

Valg av møteleder og referent

 Håkon stiller som møteleder. Morten stiller som referent. Vedtas ved akklamasjon.

Godkjenning av innkalling

 Vedtatt ved akklamasjon

Årsberetning

 Vi begynner med en introduksjon av de fremmøtte. Etterpå foreslår Håvard at
 daglig leder Thomas tar en årsberetning, men Thomas spiser, så Jens A. tar
 over.
 Jens A. sier det har vært et "ganske kult år". Vi har over 830 medlemmer på
 meetup.com, men fortsatt ingen ordentlig oversikt over hvor mange betalende
 medlemmer vi har. Nå som vi har byttet til Stripe får vi vite det mer
 nøyaktig over tid.
 Håvard sier det er rundt 91 som har betalt i løpet av ordet.
 Jens A. tipper vi har ligget på rundt 60 betalende i snitt, som vil stemme
 sånn cirka med økonomien. Man kan se at aktiviteten har økt fra i fjor,
 fordi det nesten alltid er folk i lokalet. For noen uker siden var det 15 er
 på en helg. Vi har utvidet lokalet i løpet av det siste året, og ber
 megleren om å ikke leie ut den øverste etasjen, fordi vi har lyst til å bruke
 den til kurslokale. Jens skal snakke med megler. For tiden må vi begrense
 antall deltakere på workshoper, men i tredje etasje kan man få plass til
 opptil 50. Vi har hatt noen meetuper som var overfulle, for eksempel med
 Nordic Semiconductor, hvor det var 30 personer. Det er den første
 bedriftspresentasjonen vi har hatt, og vi burde ha fler.
 Håkon: "Laser"
 Jens A: "Utstyr"
 Sigbjørn: "Vi har fått et separat verksted"
 Jens A.: "Vi har fått opp utlufting"
 Thomas: "Og støvsugere"
 Jens A.: "Veldig bra på utstyrsfronten"
 Thomas: Fresen ligger an til å ankomme 11. mai.
 Jens A. nevner at utstyrsinversteringene gjøres av medlemmer, ved at
 medlemmer låner penger til foreningen, og foreningen har faktisk penger til å
 betale tilbake.

Regnskap

 Håvard forklarer at vi er delt i to enheter: Foreningen Bitraf, som er den de
 fleste forholder seg til, og aksjeselskapet Byteraffineriet som er heleid av
 Bitraf. Formålet med Byteraffineriet er å ta ansvar for depositum og den tre
 år lange leiekontrakten. Dette betyr at det er to regnskap. Byteraffineriet
 leier lokalet av Olav Thon, og fremleier deler av det til Bitraf.
 Bitraf fikk in 182 000 kr in medlemsinntekter i 2014. Totalt 211 000 kr i
 driftsinntekter, og vi har brukt cirka 150 000 kr på leie, altså den biten av
 lokalet som er fremleid fra Byteraffineriet. Vi har en samlet egenkapital på
 87000 kr, men de aller meste av pengene bundet i depositumet på 120 000 kr.
 Vi har egentlig ganske solid økonomi i foreningen.
 Byteraffineriet fikk in 263000 kr for salg av kontorplasser, samt 150 000 kr
 i fremleie til Bitraf, som nevnt tidligere. Til sammen cirka 445 000 kr.
 Selskapet hadde 454 000 kr i utgifter. Salg av varer i Bitmart utgjorde 32
 000 kr, mens kostnaden for disse varene var 23 000 kr, til et overskudd på
 cirka 10 000 kr.
 Thomas sier han har begynt å oppfordre ikke-medlemmer til å betale i Bitmart
 for deltakelse i workshops.
 Håvard sier vi betaler litt for renhold. Internet utgjør 17 000 kr.
 Underskudd på cirka 10 000 kr, men fremdeles positiv egenkapital.
 Medlemsinntekter varierer mye gjennom året. I 2014 var inntektene 11 000 kr
 i januar, 20 000 kr i februar, men bare 8 500 kr i juli. Vi går over til
 Stripe i håp om å gjøre inntektene mindre variable. Vi ønsker at alle
 medlemmer går over til Stripe.
 Thomas sier budsjettert salg i Bitmart, på 3000 kr/måned, antagelig er et
 underestimate, siden vi har hatt høyere salg hver måned så langt i år.
 Jens sier at så lenge det foregår workshops, øker Bitmart-inntektene.
 Thomas påpeker at man ikke trenger å være ekspert i noe for å holde en
 workshop.
 Jens sier at workshop er den viktigste inntektskilden.
 James lurer på om Bitraf har et maksimalt antall medlemmer. Ellers kan vi
 kjøre en kampanje ved å lage en dokumentar for å skape litt hype rundt
 miljøet. Sånne ting kan i noen tilfeller lage så mye etterspørsel at det
 blir for mange medlemmer.
 Jensa sier styret mener at det å drive med kontorplasser ikke er en prioritet
 for Bitraf. Hvis vi blir for mange kan vi etterhvert begynne å redusere
 arealet som brukes til kontorplasser.
 Håvard sier at akkurat nå går vi i 1600 kr i overskudd i måneden. Klarer vi
 å selge 30 fresetimer i måneden skal vi klare 3000 kr.
 
 Jens D. mener 30 timer er veldig realistisk.
 Håvard nevner at nedbetaling av freslån er med i budsjettet.
 Regnskapet godkjennes ved akklamasjon.

Prismodell for kommersiell bruk

 Dette gjelder laseren vi allerede har, og fresen som kommer 11. mai. Fresen
 kostet cirka 177 000 kr, og det er lånt fra medlemmer som har stilt rundt
 30 000 kr hver. Planen er at kommersielt arbeid skal koste 350 kr/time.
 Thomas nevner at 350 kr/time er det Jens D. leier ut sin maskin for, og det
 er det man vil betale på Fellesverkstedet hvis man er der en hel dag. Vi
 ønsker ikke å konkurrere med Fellesverkstedet på pris.
 Jens D. definerer kommersiell bruk som den tid man bruker på å lage noe du
 har til hensikt å selge til noen annen, eller hvis du får betalt av noen
 andre. Hvis du trenger en prototype er ikke det kommersiell bruk.
 Thomas synes det er greit her også. Prototyping bør være gratis.
 Peter påpeker at man får gjort veldig mye påen time med laser. For eksempel,
 skal man gravere et iPhone-deksel tar det bar et par minutter. Skal man da
 fakturere kun 15 kroner? Å leie Peter sin laser [med bemanning, så vidt jeg
 forstod], koster dette 1200 kr/time.
 Håvard sier at hvis genfors bestemmer modell, kan kanskje styret bestemme
 pris.
 Ørvar lurer på hvor lenge røret i laseren varer.
 Jens A. sier at et løst rør koster 4000 kr, og at et annet sted byttet røret
 sitt etter et år.
 Jens D. påpeker at plassen maskinen står på koster vesentlig mer enn andre
 driftsutgifter her i Oslo.
 Jens A. ønsker seg et system med en nøkkel som kun er tilgjengelig for
 betalende medlemmer, og som er koblet til et tellerverk hvor brukeren som
 sjekket ut nøkkelen må registrere hvorvidt maskinen ble brukt kommersielt.
 Håvard lurer på hvilket ansvar Bitraf har hvis noen skader seg selv på
 utstyret i lokalet.
 Jens A. nevner at vi kun har inventarforsikring, på rundt 100 000 kr.
 Ørvar bryr seg ikke dersom noen setter seg fast eller skjærer seg på en maskin.
 James sier at det normale er at man skriver under på en disclaimer.
 Jens A. sier at styret mener 3D-printere skal være gratis for absolutt alle,
 mens andre ting er medlemsfordeler. Er alle enige? Erfaringsmessig ser vi
 at kommersielle brukere vedlikeholder maskinenene.
 Jens D. lurer på om vi bør ta betalt for filament for kraftig bruk.
 Jens A. sier at vi aldri har gått tom for filament. Det er mange som
 bestiller litt til Bitraf når de bestiller noe til seg selv. 
 Håkon lurer på om det er noen innvendinger mot prismodellen for bruk av
 maskiner.
 Peter sier at laser er veldig forskjellig fra fres, siden laseren kan reelt
 være opptatt i 4 timer, selv om sluttproduktet bare tar minutter å produsere.
 Jens A. lurer på om vi skal vedta at styret kan bestemme det.
 Jens D. sier at surring og læring ikke skal telle som kommersiell bruk, selv
 om det er like før kommersiell bruk.
 Peter sier at det tar nok litt tid før nybegynnere begynner å produsere
 kommersielle produkter.

Valg av nytt styre

 Jens A. stiller sin plass til disposisjon, for han vil gjerne at det skal nye
 inn i styret. Alexander har sagt opp sin plass i styret til Byteraffineriet.
 Seks personer stiller:
 James Fox
 Mohammad Akram Khan
 Jon Nordby (ikke til stede)
 Thomas Winther
 Håkon Bogen
 Erik Kaareng-Sunde
 Det foreslås at styret utvides til 6 medlemmer. Sammensettingen vedtas ved
 akklamasjon.
 Jens A. stiller som ansvarlig for workshops.

Eventuelt

 Morten påpeker at vedtektene gjør tre personer i styret vedtaksdyktige, og at
 med seks personer i styret er dette ikke lenger en majoritet.
 Håvard foreslår å endre vedtektene til å kreve simpelt flertall.
 Dette vedtas ved akklamasjon.
 Erik forklarer om Bedriftsmedlemskap, som kan leses om her:
 https://bitraf.no/mediawiki/index.php?title=Sponsorer&oldid=1058
 Jens A. forteller en historie om hvordan han ungikk et kontrollgebyr ved å
 være medlem av Bitraf.
 Julian lurer på hvordan nye medlemmer skal gå frem for å bestille
 råmaterialer.
 Thomas er for å ha et lite lager av standardplater som garantert vil bli
 brukt, og at vi bør selge disse med fortjeneste.
 Erik og en annen person er i ferd med å lage et nytt datasystem. De tenkte
 først på Java, men bestemte seg deretter for å bruke Go, og er på jakt etter
 folk som vil være med. Kommunikasjonen foregår på "Slack", i gruppen
 #projectoverlord. Planen er et REST-API for medlemsdatabase, og for
 døråpning.
 Det diskuteres å lage en dokumentar om Bitraf og Mesh. Odin har allerede
 begynt.
 Subsidier og støtteordninger diskuteres. Bitraf har hittil ikke mottatt noen
 form for støtte. Jens A. sier det er mange steder vi kan søke støtte, men
 det er mye arbeid, og ingen som har gjort det.
 James sier han har en stor industriell symaskin, som kan sy fire forskjellige
 farger. Han har snakket med Thomas om å låne den til Bitraf, men lurer på
 hva som skjer om noe blir ødelagt.
 Håvard påpeker det er nytt at foreningen faktisk kjøper maskiner. Alle eldre
 maskiner er på lån fra medlemmer.
 Thomas sier Bitraf kanskje kan ta ansvar for slitedeler som slites sakte, i
 motsetning til forbruksdeler.
 James utreder om brodering av dobbelt-krumme flater. Håkon lurer på om møtet
 er hevet.
 Mubin lurer på hva man gjør dersom noen ringer på, og det viser seg at de
 ikke er medlemmer.
 Håkon påpeker at alle har tilgang alltid, ikke bare medlemmer.
 Jens A. sier at hvis man er her alene og synes det er ubehagelig, så trenger
 man ikke å svare på ringeklokken.
 Det diskuteres hva man skal gjøre med hyllene. De er nemlig fulle, men nye
 medlemmer loves hylleplass. Ingenting vedtas.
 Møtet heves.