Diskusjon:Felles PC

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

desktop-41nl8sd fryser

denne maskinen fryser av og til (helt låst, NumLock-tasten virker ikke en gang). I Linux får man en feilmelding (i /var/log/messages) som antyder at feilen kan relateres til grafikk-kortet:

May 19 19:42:54 desktop-41nl8sd kernel: [21836.443053] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:42:56 desktop-41nl8sd kernel: [21838.444274] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:42:58 desktop-41nl8sd kernel: [21840.445276] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:43:00 desktop-41nl8sd kernel: [21842.446822] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:43:02 desktop-41nl8sd kernel: [21844.448732] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:43:06 desktop-41nl8sd kernel: [21846.449603] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/subdev/mmu/nv50.c:195/nv50_vm_flush()!
May 19 19:43:06 desktop-41nl8sd kernel: [21848.449535] nouveau 0000:01:00.0: timeout at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/engine/gr/g84.c:169/g84_gr_tlb_flush()!
May 19 19:43:18 desktop-41nl8sd kernel: [21853.808268] ------------[ cut here ]------------
May 19 19:43:18 desktop-41nl8sd kernel: [21853.808355] WARNING: CPU: 1 PID: 8161 at /home/zumbi/linux-4.9.18/drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/subdev/mc/base.c:72 nvkm_mc_intr+0x190/0x1a0 [nouveau]

dette er foreløpig kun en antagelse. --Tingo (diskusjon) 19. mai 2017 kl. 21:13 (UTC)

desktop-41nl8sd sovner : maskinen sovner (går i sleep) også når den har vært "idle" en stund. Fra /var/log/messages:
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.633563] PM: Syncing filesystems ... done.
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.735628] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.736940] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.738035] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.741310] serial 00:05: disabled
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.741717] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.741884] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.742046] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending console...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.742049] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending display...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.742065] nouveau 0000:01:00.0: DRM: evicting buffers...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.742384] sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.799001] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.934606] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.934636] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending client object trees...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17484.935437] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.792056] PM: suspend of devices complete after 2053.951 msecs
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.811844] PM: late suspend of devices complete after 19.786 msecs
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.812217] ehci-pci 0000:00:1a.0: System wakeup enabled by ACPI
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.812278] ehci-pci 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.812287] xhci_hcd 0000:00:14.0: System wakeup enabled by ACPI
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.851878] PM: noirq suspend of devices complete after 40.033 msecs
Jun 2 16:12:27 desktop-41nl8sd kernel: [17486.852135] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3

fant noen power save og suspend settings i Xfce settings, kanskje det fikser det

ok, ser ut som "sleep" var power settings (eller "user error" om du vil). Nå har maskina vært oppe i mange dager:
bitraf@desktop-41nl8sd:~$ date;uptime
Tue Jun 6 09:24:49 CEST 2017
 09:24:49 up 3 days, 16:47, 4 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

ett problem mindre. --Tingo (diskusjon) 6. jun. 2017 kl. 07:26 (UTC)

2017-06-12 nja, maskinen hadde hengt seg (fryst) i dag igjen, ifølge Sigbjørn. Ingenting i /var/log/messages denne gangen. --Tingo (diskusjon) 12. jun. 2017 kl. 15:18 (UTC)

XFCE - legge til et nytt ikon i menyen

For å legge til et nytt ikon / menyvalg i menyen (for å få inn et nytt program du har installert for eksempel, så kan du bruke exo-desktop-item-edit[1]. Slik:

bitraf@desktop-41nl8sd:~$ exo-desktop-item-edit -c ~/.local/share/applications/

du får da et GUI hvor du kan fylle inn nødvendig data. --Tingo (diskusjon) 1. jun. 2017 kl. 15:10 (UTC)

milling-jens

Musa manglet - noen har lånt den. Heldigvis hadde Yoshi en mus, så da har jeg plugget inn en ny mus på denne maskinen. --Tingo (diskusjon) 1. jun. 2017 kl. 18:06 (UTC)

desktop-41nl8sd - ny skjerm nr. 2

Av en eller annen grunn så nektet den ene Dell-skjermen (den med svart front) og gi bilde i Linux, selv om den funket fint i Windows. Så jeg tok en HP-skjerm fra Bitraf-hylla istedet, og nå funker det med bilde på begge skjermene, både i Linux og Windows. Dell-skjermen med svart front ble satt tilbake i hylla. --Tingo (diskusjon) 19. jul. 2017 kl. 14:40 (UTC)

Debian - hvilken pakke hører filen til

For å finne ut hvilken pakke en fil hører til kan man bruke dpkg -S /path/to/file. Eksempel:

bitraf@desktop-41nl8sd:~$ dpkg -S /usr/bin/hp-setup
hplip: /usr/bin/hp-setup

filen hp-setup hører da til pakken 'hplip'[2]. --Tingo (diskusjon) 7. aug. 2017 kl. 15:15 (UTC)

Debian - installere Wine

Vi kjører 64-bit Debian på fellesmaskinene. Fra denne oppskriften[3] Legg til multiarch

$sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt update

installer wine-development (merk: dette er ikke en -developer pakke, bare nyere versjon av Wine)

$sudo apt install wine-development wine32-development wine64-development libwine-development libwine-development:i386 fonts-wine

installer winetricks

$sudo apt install winetricks

det er alt. Konfigurering må gjøres. --Tingo (diskusjon) 7. sep. 2017 kl. 14:43 (UTC)

Fedora - grub2

Hvordan liste alle menyvalg i grub-menyen fra Fedora:

[bitraf@milling-jens ~]$ awk -F\' '$1=="menuentry " {print $2}' /etc/grub2.cfg
Fedora (4.13.4-200.fc26.x86_64) 26 (Twenty Six)
Fedora (4.12.14-200.fc25.x86_64) 25 (Twenty Five)
Fedora (4.11.12-200.fc25.x86_64) 25 (Twenty Five)
Fedora (0-rescue-e9c30e3927f74146b907b0f1aff28b14) 25 (Twenty Five)
Windows 7 (on /dev/sda1)
Debian GNU/Linux 9 (stretch) (on /dev/mapper/debian_milling--jens_vg-debian--root)

Hvordan endre hvilket menyvalg som er default (merk: menyvalgene starter med 0 (null)): [bitraf@milling-jens ~]$ sudo grub2-set-default 5 [sudo] password for bitraf: og oppdater grub:

[bitraf@milling-jens ~]$ sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.4-200.fc26.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.13.4-200.fc26.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.12.14-200.fc25.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.12.14-200.fc25.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.11.12-200.fc25.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.11.12-200.fc25.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-e9c30e3927f74146b907b0f1aff28b14
Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-e9c30e3927f74146b907b0f1aff28b14.img
Found Windows 7 on /dev/sda1
Found Debian GNU/Linux 9 (stretch) on /dev/mapper/debian_milling--jens_vg-debian--root
done

da skulle det funke. --Tingo (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 11:45 (UTC)

UEFI - fikse bootmenyen

Ved behov for å reparere / reinstallere UEFI bootmeny (etter bytte av hovedkort for eksempel) så kan man gjøre følgende:

 • boote fra en usb pinne med rEFInd[4]
 • starte Debian fra rEFInd sin bootmeny
 • kjøre sudo update-grub fra et shell i Debian

da skal problemet være løst. --Tingo (diskusjon) 15. feb. 2018 kl. 19:14 (UTC)

CentOS - bytte dm (DisplayManager)

Det kan være behov for å bytte dm (DisplayManager) en sjelden gang, for eksempel hvis den som er installert ikke vil starte (selv etter reinstallasjon). Denne oppskriften[5] er testet i CentOS, men vil sannsynligvis virke på andre distroer også (Debian, Fedora).

Bytte fra gdm til lightdm

$ sudo systemctl disable gdm
$ sudo systemctl enable lightdm
$ sudo systemctl stop gdm
$ sudo systemctl start lightdm

Referanser

Denne seksjonen må være nederst på siden for at referansene skal virke.--Tingo (diskusjon) 1. jun. 2017 kl. 15:12 (UTC)