BioHackerLab/Protokoller

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk

Resuspendering av DNA-primere

Ta røret med tørket DNA ut av pakken. Kontroller at ID og DNA-sekvens oppgitt på røret stemmer med bestillingen.

Plasser røret i en mikrosentrifuge og sentrifuger i ca. 30 sekunder.

Tilsett NF-vann til konsentrasjon etter oppløsning lik 100 pmol/uL (0.1 mM, 100 uM). Se siden av røret eller medfølgende dokumentasjon fra leverandør for total mengde DNA i røret og/eller mengde vann som må tilsettes for endelig konsentrasjon ~100 pmol/uL

Bland ved å knipse på og riste flasken, eller med en vortex-mikser. Sentrifuger til slutt røret igjen.

Oppbevar fryst, fortrinnsvis ved -20C.

Før bruk til PCR vil det være hensiktsmessig å foreta ytterligere 10X fortynning til 10 pmol/uL (10 uM) i et eget rør, som også kan oppbevares fryst og brukes flere ganger. Dette reduserer også behovet for å åpne hovedrøret og reduserer risikoen for kontaminasjon av dette.

Se også https://www.thermofisher.com/no/en/home/products-and-services/product-types/primers-oligos-nucleotides/invitrogen-custom-dna-oligos/technical-resources-for-oligonucleotides/dna-oligo-faq.html?

Om mulig kontroller konsentrasjonen vha. spektrofotometri. Se http://www.promega.com/a/apps/biomath/index.html?calc=odConvert

DNA extraction

Blount, Driessen & Ellis: GC Preps: Fast and Easy Extraction of Stable Yeast Genomic DNA. Scientific Reports 6, Article number: 26863 (2016). http://www.nature.com/articles/srep26863

Strawberry crude DNA extraction: http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/strawberry-dna/

DNA quantification

Reference sample: https://crm.irmm.jrc.ec.europa.eu/p/ERM-AD442k

Background

The main methods for determiniing nucleic acid concentrations are UV photometry measuring absorbance at 260 nm (A260) and fluorometry. Note that different sources may describe different conversion factors for conversion from A260 to mass concentration. For oligomers, a more accurate DNA concentration value may be achieved by estimating the sequence-dependent extinction coefficient by calculation.

https://www.scripps.edu/california/research/dna-protein-research/forms/biopolymercalc2.html

http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html

http://cshprotocols.cshlp.org/content/2007/11/pdb.ip47.full

http://www.promega.com/a/apps/biomath/

https://no.promega.com/resources/pubhub/enotes/how-do-i-determine-the-concentration-yield-and-purity-of-a-dna-sample/

http://www.ogt.co.uk/resources/literature/483_understanding_and_measuring_variations_in_dna_sample_quality

https://people.rit.edu/rhrsbi/GEPages/LabManualPDF5ed/09%20UV%20Absorption.pdf

https://www.idtdna.com/pages/support/technical-vault/reading-room/quick-reference/quick-reference/2011/06/02/molar-extinction-coefficient

http://www.endmemo.com/bio/OD260.php

Elektroforese

Se også: http://bio.lonza.com/uploads/tx_mwaxmarketingmaterial/Lonza_ManualsProductInstructions_SeaKem_LE_Agarose_-_Protocol.pdf

OBS: Les gjennom hele protokollen før gjennomførelse for å bli kjent med relevant sikkerhetsinformasjon.

Utstyr

OBS: Kontroller utstyret for skader og slitasje før bruk. Ikke fortsett dersom elektroforesekammer, ledninger eller strømforsyning viser tegn til skade.

 • Elektroforesekammer. Eks. Carolina Deluxe Gel Chamber.
 • Strømforsyning. Eks. BioRad PowerPac Basic
 • Automatpipette, 1-10 uL.
 • Vekt, 0.1 g eller høyere oppløsning.
 • Mikrobølgeovn
 • Varmebeskyttende hansker eller annen håndbeskyttelse
 • Målesylinder, 50 mL eller større
 • Glassflaske til agaroseløsning, 100 mL eller større (må passe i mikrobølgeovn)
 • Glassflaske til TAE-bufferløsning, 250 mL eller større
 • Transilluminator, eks. DarkReader blue light.
 • Stekespade eller lignende for å løfte agarosegel

Avfallsbeholder for pipettespisser og tørt avfall Avfallsbeholder for brukt buffer/flytende avfall

Forbruksvarer:

 • Agarose for elektroforese, eks. SeaKem LE agarose. Ca. 0.5 g/gel.
 • TAE 10x buffer. Ca. 30 mL.
 • Destillert vann: Ca. 300 mL.
 • DNA-fargestoff, eks. GelGreen. Ca 5 uL.
 • Pipettespisser, 1-10 uL.
 • Veieskip.
 • Tørkepapir
 • DNA ladder
 • Loading dye

Støping av agarose-gel

Om nødvendig, lag TAE buffer i brukskonsentrasjon ved å fortynne konsentrert buffer i destillert vann. For å lage 1x TAE buffer fra 10x TAE buffer, bland 1 del TAE buffer og 9 deler destillert vann. TAE buffer er irriterende. Bruk hansker ved håndtering av konsentrert buffer.

Tilsett gradvis ~1 v/v % agarose til 1x TAE buffer (~1g til 100 mL, f.eks 0.5g for 50 mL) i en flaske med volum minst to ganger volumet av løsningen, fortrinnsvis under omrøring med magnetrører - eventuelt rør for hånd med glasstav eller ved å bevege flasken.

OBS: Flasken må ikke være lufttett!

Varm løsningen i mikrobølgeovn på høy styrke til løsningen koker (ca. ett minutt). La løsningen koke i ca. 30 sekunder. Reduser varmeeffekten eller skru av ovnen dersom løsningen koker over.

Fjern flasken fra mikrobølgeovnen. Bland løsningen ved å bevege flasken forsiktig i en roterende bevegelse for hånd, eller med en magnetrører. Utvis forsiktighet for å unngå sprut. Kontroller at agarose-løsningen er klar og uten synlige partikler. Dersom det er partikler og uløst agarose i løsningen, kok løsningen igjen.

OBS: Bruk øyebeskyttelse! Fare for støtkoking og sprut også etter at oppvarmingen har opphørt. Flasken er varm. Bruk varmebeskyttende hansker eller annen håndbeskyttelse ved håndtering av flaske. Bruk fortrinnsvis labfrakk eller langarmede klær og unngå eksponering av bar hud. Fare for forbrenning ved søl eller sprut.

Tilsett DNA-fargestoff i henhold til konsentrasjonsangivelse. F.eks, for 10 000x konsentrert fargestoff, tilsett 1 uL fargestoff per 10 mL agarose løsning (5 uL for 50 mL).

Plasser et gel-støpekar på tvers av lengderetningen i et elektroforesekar og plasser en brønnkam i støpekaret. Hell varm agaroseløsning i kammeret og la stå til gel'en er størknet (ca. 30-60 minutter).

OBS: Elektroforesekaret skal være frakoblet fra strømforsyning når gel'en støpes.

Ta ut brønnkammen og snu støpekaret slik at prøvebrønnene er nærmest den sorte (postive) elektroden.

Hell 1x TAE buffer i elektroforesekaret slik at gel'en er dekket av buffer.

Elektroforese

 • Tilsett prøvene i prøvebrønnene.
 • Sett på lokket på elektroforesekaret.
 • Kontroller at området rundt elektroforesekaret og strømforsyningen er tørt. Tørk bort eventuell væske.
 • Koble ledningene til strømforsyningen. Utvis forsiktighet og bruk fortrinnsvis kun en hånd for å redusere risiko for strøm gjennom kroppen.

OBS: Strømforsyningen skal være avslått når ledningene kobles til!

 • Skru på strømforsyningen.
 • Juster til ønsket spenning og skru på spenningen.
 • La elektroforesen foregå uforstyrret. Ikke rør kammeret eller ledningene så lenge spenningen er på. Dersom det oppstår tegn til lekkasje fra kammeret, avslutt elektroforesen umiddelbart uten å komme i kontakt med væsken.
 • Skru av spenningen på strømforsyningen.
 • Skru av strømforsyningen.
 • Koble ledningene fra strømforsyningen. Utvis forsiktighet og bruk fortrinnsvis kun en hånd for å redusere risiko for strøm gjennom kroppen.
 • Ta av lokket på elektroforesekaret.
 • FLytt agarosegeleen forsiktig til en transilluminator ved hjelp av en stekespade e.l.
 • Avhend agarose-gel, bufferløsning og forbruksmateriell på forsvarlig vis etter bruk. Skyll elektroforesekammer og glassutstyr med destillert vann.

Se også: https://www.addgene.org/plasmid-protocols/gel-electrophoresis/

http://www.methodbook.net/dna/agarogel.html

Typisk prøvevolum kan være 6 uL, f.eks 5 uL PCR-produkt + 1 uL 6x loading dye, eller 4 uL vann, 1 uL DNA ladder og 1 uL 6x loading dye.

PCR

Typiske reaksjonsvolum er 20 uL og 50 uL. Gitt en konsentrasjon i primerløsningen lik 10 uM vil i de to tilfellene tilsetting av henholdsvis 1 uL og 2.5 uL av hver primer gi en endelig kosentrasjon av hver primer lik 0.5 uM i reaksjonsblandingen.

http://dongshengbio.com/en/UploadFiles/2012516105050871.pdf

https://www.neb.com/protocols/1/01/01/pcr-protocol-m0530

Typisk vil en ta ut ca. 5 uL av reaksjonsblandingen til elektroforese-analyse etter PCR.

Se også https://www.neb.com/tools-and-resources/usage-guidelines/guidelines-for-pcr-optimization-with-taq-dna-polymerase

Detection of D1S80 Repeat Polymorphism by PCR

See https://www.dnalc.org/files/pdf/forensicprofchip_d1s80_protocol.pdf

Collection of genomic DNA by buccal swabs

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566681/pdf/envhper00512-0045.pdf

PTC tasting ability genotyping

https://www.snpedia.com/index.php/Rs713598

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12595690?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1181941/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=retrieve&dopt=default&rn=1&list_uids=5726

http://bioinformatics.dnalc.org/ptc/animation/pdf/ptc.pdf

Sex determination by PCR

See https://en.wikipedia.org/wiki/Amelogenin#Application_in_sex_determination and Fracnes et al.: Clin Chim Acta. 2007 Nov-Dec;386(1-2):53-6. Epub 2007 Jul 31. Amelogenin test: From forensics to quality control in clinical and biochemical genomics.. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898107003889)

Primers:

 • AME-F: 5'-ctgatggttggcctcaagcctgtg-3'
 • AME-R: 5'-taaagagattcattaacttgactg-3'

Expected results:

 • If male: 1 band of 977 bp + 1 band of 790 bp
 • If female: 1 band of 977 bp

DNA fingerprinting

CODIS

The Combined DNA Index System (CODIS) is a FBI program to support law enforcement by DNA-based identification. CODIS defines standards for DNA fingerprinting and a selection of genetic loci to be analyzed as part of DNA fingerprinting. The 13 CODIS core loci per 2016 are:

 • CSF1PO
 • FGA
 • THO1
 • TPOX
 • VWA
 • D3S1358
 • D5S818
 • D7S820
 • D8S1179
 • D13S317
 • D16S539
 • D18S51
 • D21S11

In addition, the Amelogenin (AMEL) locus is used for sex determination.

For information on each locus, see http://www.cstl.nist.gov/strbase/

See also http://www.cstl.nist.gov/strbase/coreSTRs.htm

7 additional loci will be required from January 1 2017.

http://isogg.org/wiki/CODIS

https://en.wikipedia.org/wiki/Combined_DNA_Index_System

http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/fbicore.htm

http://www.cybertory.org/resources/CODIS/

Estimated cost for CODIS primer set as described by cybertory.org, with synthesis by Macrogen Inc.: 68.2 EUR / ~75 USD / ~ 650 NOK + shipping.

European set

The European Standard Set (ESS) consists of the following STR loci: FGA, TH01, VWA, D1S1656, D2S441, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D18S51, D21S11, D22S1045

Additional Loci commonly found in European STR kits include: D2S1338, D16S539, D19S433, SE33, Amelogenin

Colony PCR

1. From an agar plate, select one or several colonies for colony PCR. For each colony selected, pick a small amount of colony material using a sterile pipette tip, and dissolve in 50 uL H2O. Reseed a new agar plate with 5 uL of the resulting solution(s) each in a separate spot, keeping the spots separate and noting the location of each. Alternatively, use 5 uL to inoculate a liquid culture.

Incubate the dissolved colony material at 96 C for 10 min to release DNA.

Use 1 uL of the heat-treated solution as template for PCR.

ITS1 + ITS 4 yeast

Background

See Esteve-Zarzoso et al.: Identification of yeasts by RFLP analysis of the 5.8S rRNA gene and the two ribosomal internal transcribed spacers. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10028278)

Artikkel tilgjengelig via ResearchGate

See also http://sites.biology.duke.edu/fungi/mycolab/primers.htm

Screenshot of in silico PCR result using the UCSC in silico PCR tool (https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr) with the primer sequences ITS1 (5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3') and ITS4 (5' TCCTCCGCTTATTGATATGC 3'), selecting the S. cerevisae April 2011 (SacCer_Apr2011/sacCer3) genome assembly as the template. The result shows two expected PCR products/target regions with identical sequences. For each, the line starting with a > specifies the target location in the assembly, the target region size/expected product size, and the primer sequences, separated by spaces. The subsequent lines show the target region/expected product sequence, with the sequence of the forward primer (ITS1) and the sequence matching the reverse primer (ITS4) in capitals. The target region size/expected product size (841bp) includes the primers.

PCR setup

According to Esteve-Zarzoso et al.:

Reaction volume: 100 uL

Primer concentrations: 0.5 uM each

Forward (FWD) primer (ITS1): 5' TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3'

Reverse (REV) primer (ITS4): 5' TCCTCCGCTTATTGATATGC 3'

(Start and end of expected product sequence = FWD primer + reverse complement of reverse primer: TCCGTAGGTGAACCTGCGG-GCATATCAATAAGCGGAGGA)

Template: Fresh yeast colony material.

Template preparation: 95 C for 15 min.

Initial denaturation: 95C for 5 min

Repeated cycles:

 • Denaturation: 94 C for 1 min
 • Anneal: 55.5 C for 2 min
 • Extension 72C for 2 min

x 35 cycles

Final extension: 72C for 10 min

Total hold time: 190 min

Estimated program duration with OpenPCR: ~4 hr.

Alternative setup and reduced duration PCR program:

Reaction volume: 50 uL

Template: The protocol has been tested with dry yeast, see template preparation below. The protocol may also be attempted with fresh store-bought yeast, liquid yeast culture or yeast agar colony material as the template source.

PCR setup otherwise as original protocol.

Initial denaturation: 94C for 3 min

Repeated cycles:

 • Denaturation: 94 C for 30 s
 • Anneal: 55.5 C for 30 s
 • Extension: 72C for 1 min

x 35 cycles

Step durations and temperatures are according to recommendations for Dongsheng Taq polymerase. Annealing temperature according to original protocol.

Final extension: 72 C for 10 min

Total hold time: 83 min

Run time with OpenPCR: ~ 2h 20 min.

Template preparation:

Dissolve 0.1g dry yeast (Idun tørrgjær) in 10 mL dH20. Mix well. Pipette 50 uL (-> ~0.0005g, 0.5mg yeast powder by dry weight) into a microsentrifuge tube or PCR tube and incubate at 98C for 10 minutes. Use 1-2 uL (-> ~0,00002g = 0,02mg = 20 ug yeast powder by dry weight for 2 uL) of the supernatant as template.

I tørrvekt kan det forventes at DNA utgjør i størrelsesorden 1% av cellemassen. (ref) 20 ug tørrmasse vil da gi anslagsvis ~0.2 ug = 200 ng DNA.

DNA har molekylær vekt lik ca. 650 g/mol per basepar. (ref). S. cerevisae-genomet består av ca. 12,156*106 basepar. Basert på dette får vi da

200 *10-9 g DNA/ 12,156*106 bp) * (650 g/mol * bp) ~ 2,5*10-17 mol genomkopier.

Et mol er lik 6 * 1023. Vi har da

2,5 *10-17 mol * 6 * 1023 / mol ~ 1,5*107 (15 millioner) kopier.

S. Cerevisae har ca. 100-200 kopier av hvert rRNA-gen. Vi får da

15 millioner genomkopier * (~100 genkopier/genom) ~ 1,5 milliarder genkopier.

Extra reduced duration PCR program:

Tested 10.jul.2016. Amplification was successful for 1 of 2 samples. Based on the results, further shortening to 25 cycles may be attempted.

Initial denaturation: 94C for 3 min

Repeated cycles:

 • Denaturation: 94 C for 30 s
 • Anneal: 55.5 C for 30 s
 • Extension: 72C for 1 min

x 30 cycles

No final extension.

Total hold time: 63 min

Run time with OpenPCR: ~112 min. (1 h 52 minutes).

Expected results

Information from literature:

Expected PCR product size for S. cerevisiae (Strains CECT 1942 /ATCC 18824, CECT 1971) as reported by Esteve-Zarzoso et al: 880 bp.

Information from in silico PCR and published genomic sequence data:

Graphic representation of BLAST result showing the location of the PCR target regions for the ITS1 and ITS4 primers in the S. cerevisae S288C genome (assembly R64, GenBank accession GCA_000146045.2). The query sequence is the expected PCR product sequence returned by the UCSC in silico PCR tool. While there are two target regions, there is only one expected product sequence as the sequence at and between the primer binding sites is identical for the two target regions. The locations of the target regions are shown as grey bands along the bottom, with the text "Query_185011" above each band. The left-pointing arrowing on each band indicates that the sequence of the query matches the sequence of the reverse strand as defined in the genome sequence file.

Expected fragment sizes as returned by in silico PCR at https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr (April 2011 assembly): 2 fragments of 841 bp each (direct link). The reported locations are chrXII:464259-465099 chrXII:455122-455962

The sequences of the two expected products as identified by in silico PCR above are identical. BLAST of the sequence against the R64 Assembly (GenBank GCA_000146045.2) returns two matches, both on chromosome XII: Range 1: 455122 to 455962; and Range 2: 464259 to 465099. Both with 841/841 (100%) identities and zero gaps.

The genome assembly used for the in silico PCR described above is described as "Apr. 2011 (SacCer_Apr2011/sacCer3)". Although the relation or differences between this assembly/description and the R64 assembly have not been determined, the result of the BLAST search shows that the nucleotide positions on chromsome XII as reported in the in silico PCR result correspond to those of the R64 genome assembly and that there are no differences in the sequences of these regions. (direct link to search query)

(The sequence for S288C chromosome XII alone is accesible at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_001144.5)

Size & location of expected fragment 1, shown as highlighted area in SGD genome browser.

Size & location of expected fragment 2, shown as highlighted area in SGD genome browser

Representation of the yeast genome region centered on the RDN58-2 rRNA gene, as shown in the SGD genome browser using the latest version of the S. cerevisae S288C genome (assembly R64). The S. cerevisae genome contains 100-200 repeats of the genes shown. The yellow region represents the target area for the ITS1-ITS4 primer combination in this location.

The target region spanning nucleotide positions 455122 to 455962 covers the 5.8S ribosomal RNA (rRNA) gene RDN58-1 (455414..455571) and the non-coding regions ITS2-1 and ITS1-1 which flank RDN58-1. Likewise, the target region spanning nucleotide positions 464259 to 465099 covers the 5.8S rRNA gene RDN58-2 (464551..464708) and the flanking non-coding regions ITS2-2 and ITS1-2.

SGD entry for RDN58-1: http://www.yeastgenome.org/locus/S000006488/overview

SGD entry for RDN58-2: http://www.yeastgenome.org/locus/S000006489/overview

RDN58-1 and RDN58-2 are contained within the RDN1 locus. Although the sequence included in assembly R64 only indicates two target regions for the ITS1-ITS4 primer combination, the RDN1 locus in actuality represents a 1-2Mbp repeating region containing 100-200 rDNA repeats (ref). Thus the actual number of targets can be expected to be in this range, and some sequence variation among these is likely (ref).

Expected PCR product sequence (841 bp): (NB: Whitespace is included below for easier viewing, adding extra characters)

Esteve-Zarzoso et al. used the restriction enzymes CfoI, HaeIII, and HinfI to cleave PCR product DNA and perform Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) analysis. The sequence below contains 3 binding sites for CfoI (GCGC) CfoI, 3 binding sites for HaeIII (GGCC) and 3 binding sites for HinfI (GANTC, where N is any nucleotide). The sequence also contains an EcoRI binding site (GAATTC, bolded).

Esteve-Zarzoso reports the restriction fragment sizes for digestion with CfoI, HaeIII and HinfI as 385 + 365 (= 750), 320 + 230 + 180 + 150 (= 880) and 365 + 155 ( = 520), respectively (fragments smaller than 50 bp not included or reported).

Based on the sequence below, the expected fragment sizes from digestion are (http://www.restrictionmapper.org/):

 • EcoRI 469 + 372 (= 841)
 • CfoI: 363 + 334 + 134 + 10 (= 841)
 • HaeIII: 311 + 230 + 172 + 128 (= 841)
 • HinfI: 362 + 355 + 116 + 8 ( = 841)

TCCGTAGGTGAACCTGCGGaaggatcattaaagaaatttaataattttga aaatggatttttttgttttggcaagagcatgagagcttttactgggcaag aagacaagagatggagagtccagccgggcctgcgcttaagtgcgcggtct tgctaggcttgtaagtttctttcttgctattccaaacggtgagagatttc tgtgcttttgttataggacaattaaaaccgtttcaatacaacacactgtg gagttttcatatctttgcaactttttctttgggcattcgagcaatcgggg cccagaggtaacaaacacaaacaattttatctattcattaaatttttgtc aaaaacaagaattttcgtaactggaaattttaaaatattaaaaactttca acaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagcgaaatgcga tacgtaatgtgaattgcagaattccgtgaatcatcgaatctttgaacgca cattgcgccccttggtattccagggggcatgcctgtttgagcgtcatttc cttctcaaacattctgtttggtagtgagtgatactctttggagttaactt gaaattgctggccttttcattggatgttttttttccaaagagaggtttct ctgcgtgcttgaggtataatgcaagtacggtcgttttaggttttaccaac tgcggctaatctttttttatactgagcgtattggaacgttatcgataaga agagagcgtctaggcgaacaatgttcttaaagtttgacctcaaatcaggt aggagtacccgctgaacttaaGCATATCAATAAGCGGAGGA

V9D - LS266 yeast

Background

"The primers V9D (5'-TTAAGTCCCTGCCCTTTGTA-3') and LS266 (5'-GCATTCCCAAACAACTCGACTC-3') are used [to] amplify an 800-1300 bp fragment that encompasses a portion of the 18S and 28S rRNA genes and the entire intervening ITS1, 5.8S and ITS2 rRNA gene regions. These primers bind to conserved regions, with corresponding positions to Saccharomyces cerevisiae 18S (1609-1627) and 28S (287-266) rRNA genes." (Todd M Pryce. "Universal Detection and Identification of Fungi by PCR and DNA sequencing" in PCR for Clinical Microbiology, SpringerLink 2010.)

PCR setup

As described by Pryce (2010):

 • Reaction volume: 50 uL
 • Initial denaturation: 95 C for 9 min
 • Repeated cycles:
 • Denaturation: 95 c for 30s
 • Anneal: 62C for 60s
 • Extension: 72 C for 2 min
 • Final extension: 72C for 5 min

x 33 (PCRS-B variant) or 35 (PCRS-D variant) cycles.

Total hold time: 136,5 min

Expected results

Expected fragment size: 1228 bp. (direct link)

Expected fragment sizes after digestion by EcoRI: 628 + 600.

Expected PCR product sequence (S. cerevisiae):

TTAcGTCCCTGCCCTTTGTAcacaccgcccgtcgctagtaccgattgaat ggcttagtgaggcctcaggatctgcttagagaagggggcaactccatctc agagcggagaatttggacaaacttggtcatttagaggaactaaaagtcgt aacaaggtttccgtaggtgaacctgcggaaggatcattaaagaaatttaa taattttgaaaatggatttttttgttttggcaagagcatgagagctttta ctgggcaagaagacaagagatggagagtccagccgggcctgcgcttaagt gcgcggtcttgctaggcttgtaagtttctttcttgctattccaaacggtg agagatttctgtgcttttgttataggacaattaaaaccgtttcaatacaa cacactgtggagttttcatatctttgcaactttttctttgggcattcgag caatcggggcccagaggtaacaaacacaaacaattttatctattcattaa atttttgtcaaaaacaagaattttcgtaactggaaattttaaaatattaa aaactttcaacaacggatctcttggttctcgcatcgatgaagaacgcagc gaaatgcgatacgtaatgtgaattgcagaattccgtgaatcatcgaatct ttgaacgcacattgcgccccttggtattccagggggcatgcctgtttgag cgtcatttccttctcaaacattctgtttggtagtgagtgatactctttgg agttaacttgaaattgctggccttttcattggatgttttttttccaaaga gaggtttctctgcgtgcttgaggtataatgcaagtacggtcgttttaggt tttaccaactgcggctaatctttttttatactgagcgtattggaacgtta tcgataagaagagagcgtctaggcgaacaatgttcttaaagtttgacctc aaatcaggtaggagtacccgctgaacttaagcatatcaataagcggagga aaagaaaccaaccgggattgccttagtaacggcgagtgaagcggcaaaag ctcaaatttgaaatctggtaccttcggtgcccgagttgtaatttggagag ggcaactttggggccgttccttgtctatgttccttggaacaggacgtcat agagggtgagaatcccgtgtggcgaggagtgcggttctttgtaaagtgcc ttcgaaGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGC

MEATF + MEATR, animal meats

Background

Lago et al. describe amplification and sequencing of the cytochrome b (cyt b) gene of several species using a set of degenerate primers. (European Food Research and Technology March 2011, Volume 232, Issue 3, pp 509-515. http://link.springer.com/article/10.1007/s00217-010-1417-1)

PCR setup

Primers:

 • MEAT F: CGAGGCCTMTAYTAYGG
 • MEAT R: ATTGAKCGTAGGATTGCGTA

M denotes A or C. Y denotes C or T.

PCR program:

 • Initial denaturation: 95C for 3 min
 • Denaturation: 95 C for 30s
 • Annealing: 50C for 30s
 • Extension: 72 C for 30s

x 35 cycles.

 • Final extension: 72C for 3 min

Expected results

Lago et al. report that DNA amplification with the primers MEAT F/R gave an amplicon of 555 bp in all tested species.

PORCINE FWD + PORCINE REV, pork

Background

See Ilhak and Arslan. Identification of Meat Species by Polymerase Chain Reaction (PCR) Technique. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2007; 31(3): 159-163: http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-07-31-3/vet-31-3-3-0601-30.pdf

The porcine primers used by Ilhak and Arslan were designed based on Lahiff (2001). Mol Cell Probes. 2001 Feb;15(1):27-35. Species-specific PCR for the identification of ovine, porcine and chicken species in meta and bone meal (MBM).

See also GenBank accesion AF039170.1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF039170


PCR setup

Primers:

 • Porcine FWD: GCC TAA ATC TCC CCT CAA TGG TA
 • Porcine REV: ATGAAAGAGGCAAATAGATTTTCG
 • Reaction volume: 50 uL
 • 20 pmol of each primer

PCR program:

 • Denaturation: 94 C 45 s
 • Annealing: 58C 45 s
 • Extension: 72C 90 s.

x 30 cycles.

Electrophoresis

15 uL PCR product, 1.5 % agarose at 100 V for 2 h.

Expected results

Ilhak and Arslan report a PCR product size of 212 bp for porcine meat.

Lagring av bakterie-stammer i glycerol

 • 1 Prepare a solution of 60 % v/v glycerol in water. (For 25 mL, mix 10 mL water and 15 mL glycerol)
 • 2 Add 400 uL 60 % glycerol solution and 800 uL of the culture to be stored in a cryogenic tube.
 • 3 Mix thoroughly!
 • 4 Place in 5 C refrigerator for 30 min, then move to -80 C freezer.

Sekvenseringstjenester

GATC (lightrun)

Primer specifications:

 • Tm 52-58 C
 • 17-19 bp
 • G or C at 3' end (max 3 Gs or Cs)
 • maximum 4 identical sequential bp.

Preparation instructions:

 • Add 5 uL template DNA (80-100 ng/uL plasmid DNA or 20-80 ng/uL purified PCR product) and 5 uL primer, 5 uM (5 pmol/uL) in one 1.5 mL tube.
 • Drop off at GATC collection point or ship to: GATC Biotech AG. European Custom Sequencing Centre. Gotrfied-Hagen-Strasse 20. 51105 Köln.

Macrogen

Primer specifications:

 • 18-25 bp
 • 40-60 % GC
 • Tm 55-60

Preparation instructions:

 • Add 20 uL DNA (100 ng/uL plasmid or 50 ng/uL purified PCR product) to one tube. Add 20µl primer (10 pmol/uL) to a separate tube (?)
 • Ship to: Macrogen Europe, IWO, Kamer IA3-195, Meibergdreef 39,1105 AZ Amsterdam Zuid-oost. Netherlands. Attention: J.S .Park

Preparation guide: https://dna.macrogen.com/eng/support/ces/guide/ces_sample_prep.jsp

Sample submission guide: https://dna.macrogen.com/eng/support/ces/guide/ces_sample_submission.jsp

Brukermanualer

BioRad PowerPac Basic Power Supply: http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4006213.pdf