Forskjell mellom versjoner av «Laser»

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk
(Gravering på metaller)
(Benefits and drawbacks of different imported file formats in Autolaser)
Linje 62: Linje 62:
 
Du kan også dobbeltklikke på en .DXF fil i filutforskeren for å starte Autolaser.
 
Du kan også dobbeltklikke på en .DXF fil i filutforskeren for å starte Autolaser.
 
=====Benefits and drawbacks of different imported file formats in Autolaser=====
 
=====Benefits and drawbacks of different imported file formats in Autolaser=====
* .DXF-files support layers but breaks all loops which can cause problems when carving. (Can sometimes be healed using "Unite near" but not always.)
+
* .DXF-files support layers but breaks all loops which can cause problems when carving. (Can sometimes be healed using "Unite near" but not always.) When exporting DXF from Rhino, use setting "Natural" - lines will not break.
 
* .PLT-files support closed geometry but not layers (Can be solved by exporting a file per layer and cut-and-pasting them back together in Autolaser.)
 
* .PLT-files support closed geometry but not layers (Can be solved by exporting a file per layer and cut-and-pasting them back together in Autolaser.)
  

Revisjonen fra 5. jul. 2017 kl. 10:15

Bruk av laseren

Tilgang

Laseren er kun tilgjengelig *for medlemmer og kontorplass-brukere* på Bitraf (ikke for gjester). Bli medlem!

Du må ha *gjennomført kurs* i grunnleggende bruk og sikkerhet før du kan bruke laseren. Kurs legges ut på meetup.com/bitraf jevnlig.

Har du ikke kurs, men behov for å få gravert eller skjært noe, kontakt Thomas, Jensa eller Jon.

Dersom man gjør *kommersielle jobber*, betaler man 350 NOK/time (+moms) for bruk av laseren. Dette betales i Bitmart med kort. Legg inn epost så får du kvittering på epost.

Kommersiell jobb er en jobb hvor man enten får betalt for å lage noe eller gjør produksjon av noe man selger selv, . Dette for å bidra til kostnadene ved vedlikehold, samt for å ikke urettferdig konkurrere med andre som leverer tjenester rundt laser.

Arbeidsområde

700 mm * 500 mm (i praksis litt mindre)

I Bitmart selges plater (f.eks. 4 mm poppelfiner) i formatene: 680 mm * 480 mm, og plater som er 540 mm * 480 mm

Steg

Dette er de grunnleggende stegene man går igjennom for å lage noe med laseren.

 • 1) På forhånd: Lag eller last ned et design. Exporter til DXF
 • 2) PC: Importer vektorfil (DXF)
 • 3) PC: Lag verktøybaner
 • 4) PC: Eksporter jobben til laser
 • 5) Laser: Legg i materiale
 • 6) Laser: Fokuser laseren
 • 7) Laser: Sett jobb Origin
 • 8) Laser: Kjør jobben
 • 9) Laser: Ta ut materiale

1a) Lag et design

Du kan bruke hvilken som helst software som kan eksportere til DXF filer (vektor). Om programmet ikke kan eksportere direkte kan man bruke Inkscape eller lignende til å konvertere.

Eksempler på programmer som folk på Bitraf bruker. Noen av disse kjøres det kurs på innimellom.

 • Inkscape, enkelt 2D vektor. Gratis+opensource
 • FreeCAD, avansert 2D/3D parametrisk solid modelling. Gratis+opensource
 • OpenSCAD, programmeringspråk for parametrisk 3D. Gratis+opensource
 • SketchUp, enkel 3D direct modelling. Gratis
 • Rhino, avansert 2D/3D direct modelling. Studentlisens: ca 9000kr
 • Adobe Illustrator, enkelt 2D vektor. 7 dagers prøvelisenser. Studentlisens: ?

1b) Last ned design

Du finner en del laser/CNC design rundt på nettet, om ikke på langt nær like mye som for 3d-printing. Søk for eksempel på "laser" eller "lasercut" på Thingiverse.

2. Importer vektorfil

 • Start programmet AutoLaser (ligger på skrivebordet).
 • Importer filen din. File -> Import, velg fil, velg "metric"
 • Du burde nå se den importerte filen i dokumentvinduet
 • Verifisere at størrelsen på importert geometrien, ved å velge noe og se størrelsen (width/height) på verkstøylinja.

Du kan også dobbeltklikke på en .DXF fil i filutforskeren for å starte Autolaser.

Benefits and drawbacks of different imported file formats in Autolaser
 • .DXF-files support layers but breaks all loops which can cause problems when carving. (Can sometimes be healed using "Unite near" but not always.) When exporting DXF from Rhino, use setting "Natural" - lines will not break.
 • .PLT-files support closed geometry but not layers (Can be solved by exporting a file per layer and cut-and-pasting them back together in Autolaser.)

3. Laging av verktøybaner

Merk: Instillinger for speed/power avhenger av materiale. Bruk tabellen lenger ned som utgangspunkt!

Enkel: Ett sett med instillinger (penn) i jobben

 • Sjekk at all geometrien har samme farge (sort er standard).
 • Dobbeltklikk på instillingene for fargen i listen "Param" i høyre sidepanel.
 • Velg enten "Cut" (vektor) eller "Carve" (raster).
 • Sett passende "Cut speed".
 • Sett Work/Corner Power 1.
 • Sett Work/Corner Power 2 til samme som 1.
 • Sjekk at "Free speed" er satt til 100 mm/s

"Free Speed" (jog speed) er hastigheten når laseren er av, og hodet flytter seg mellom områder som skal lasres.

"Corner Power" er effekten i hjørner. Ved å redusere Corner Power relativt til Work Power kan man få bedre. Feks 10-20% lavere Corner kontra Work Power.

TODO: test og dokumenter Carve/raster opsjoner

Avansert: Flere instillinger (penner) i en jobb. Feks gravering + kutting

 • Velg geometri som skal ha andre instillinger, trykk på penn (1-16) på nedre verktøylinje.
 • Geometrien vil nå få en annen farge, og en ny penn-instilling vil dukke opp i listen til høyre.
 • All geometri med en viss farge vil bruk instillingene for den fargen/pennen

Ofte ønsker man å gravere først, deretter kutte ut. Dette fordi bitene kan flytte seg litt når man kutter ut. Du kan velge rekkefølge på "pennene" i jobben ved å bruke "Up" og "Down" i listen.

TODO: finn ut hvordan man kan lagre og åpne prosjektfiler (inkl penne-instillinger)

4. Eksportér jobben til laseren

 • Dobbeltsjekk 1) Riktige farger på all geometri.
 • Dobbeltsjekk 2) Riktig hastighet/power på hver farge.
 • Sjekk at laseren er skrudd på
 • Sjekk at USB kabel mellom PC og laser er koplet til
 • Kople til laseren i software. Knapp i høyre sidepanel: "Search". Skal stå "COM6" når vellykket.
 • Eksporter verktøybanene. Knapp i høyre sidepanel: "Download" -> "Doc to Mac". Tar noen sekunder. Laseren piper når ferdig overført.
 • Den nye jobben skal nå vises som preview på laseren.

5. Legg inn materiale

 • Kjør laserhodet til siden/hjørne ved å bruke piltastene
 • Kjør laserhodet litt opp. Axis -> U axis -> 20 (mm) -> Enter
 • Legg i materialet. Vær forsiktig så du ikke dytter borti høydeproben på laserhodet

6. Fokusering av laseren

Hver gang man legger inn materiale med ny tykkelse må man sette høyden på Z-aksen på nytt, for å få riktig fokus på laseren. Dette er viktig både for effektive kutt i tykke materialer, og for detaljert gravering.

 • Flytt hodet til der hvor materialet er for å fokusere høyden der.
 • Legg vekter på materialet hvis det ikke er flatt nok. Ikke la laser hodet kollidere i vektene.
 • Trykk på punktum (.) og deretter på Enter.

7. Sett start-posisjon for jobben (Origin)

Man må velge hvor på maskinen nullpunktet for jobben skal være (Origin). Dette vil bli posisjonen til koordinatet 0,0 i dokumentet.

 • Dobbeltsjekk at du har satt riktig høyde/fokus!
 • Kjør vognen til ønsket start posisjon.
 • Trykk på origin knappen. Laseren piper for konfirmasjon.

8. Kjør jobben

Viktig: Du må alltid være tilstede når maskinen kjører, grunnet brannfare! Merk: Dersom noe uforventet oppstår, trykk på nødstoppen i front!

Hvis det slår flammer ut av materialet, slå av avsuget og ta CO2-slukkeren som står til høyre for laseren. Dra ut splinten på slukkeren, løft og rett slukkeren mot brannstedet og klem sammen håndtaket. Dette vil kvele all ild (og også deg om du prøver å puste dette inn).

 • Dobbeltsjekk at du har satt Origin
 • Sjekk at du treffer den riktige delen av materialet ved å trykke Range og deretter Enter (viser ytterkantene av omerådet du skjærer)
 • Start avtrekksviften
 • Trykk på "Start"

Når jobben er ferdig piper den.


Avansert: Pause

Du kan bruke "Pause/Run" knappen for pause, feks for å sjekke nøyere hvordan det gikk. Den stopper umiddelbart, og man kan forsette ved å trykke den Pause igjen. Trykk ESC for å avbryte jobben når man er i Pause modus.

Man kan endre Speed/Power innstillinger når man er i Pause. Det kan bruker for å tilpasse dersom man ser at man ikke kutter helt igjennom materiale eller gravering blir for lys/kraftig.

Endring i instillinger gjelder for en penn/lag. På slutten av ett lag vil den spørre om man ønsker å lagre endringene til fil.

9. Ta ut materiale

 • Skru av avtrekksviften
 • Kjør laserhodet til siden/hjørne ved å bruke piltastene
 • Åpne lokket til laseren
 • Dobbeltsjekk at du har kuttet helt igjennom, og bitene er løse
 • Ta ut platen. Vær forsiktig at du ikke dytter bordi autoproben på hodet!
 • Fjern eventuelle biter som ligger på honeycomben

Om ikke du har fått kuttet helt igjennom kan du kjøre jobben på nytt.

Vedlikehold

Finn høyde hvor laser er i fokus

 • Legg i et materiale hvor du enkelt kan vurdere hvor tykke snitt laseren gjør. Lyse sponplater av tre fungerer OK.
 • Last en fil med en enkel strek eller firkant. Bruk instillinger power=30,30 speed=6. Eks "focusrect2"
 • Start med U-aksen på en ganske lav verdi (feks 3mm), kjør en jobb. Flytt origin, øk U-akse høyde 1-2mm og kjør jobben igjen. Strekene burde da bli mer og mer presise/tynne, for så å øke i bredde igjen.

Ta ut materialet, vurder hvilken U-akse verdi som gav best result. Bruk denne verdien som utgangspunk for fokus.

Sjekk av speil+fokuslinse

TODO: etabler og dokumenter rutine

Rensing av honeycomb

TODO: etabler og dokumenter rutine

Tøm minnet på lasern

Om minnet på lasern blir fullt så blir den tokig och cutter hejvilt. Detta skedde vid 413 filer 28.11.2015

 • On the laser console
 • Press File
 • Press Enter
 • Arrow down to "5. Del All"
 • Press Enter
 • The top of the console will now say "No files" and you can upload new ones.

Kalibrering

Se egen side

Se også presentasjonen Bitraf vedlikehold[1] på slideshare.net.

Software

AutoLaser 2.0.8

Fulgte med maskinen og er det vi bruker til å kjøre jobben. Dette er et (meget) enkelt program som lar deg eksportere filer i .OUT formatet som X700-laseren bruker. Maskinen kan i teorien importere Illustrator vektor-format, men dette krasjer uansett hvilken variant man bruker. DXF fungerer imidlertid bra. Det samme gjør bitmap-formatene som er støttet (PNG, BMP, JPG).

Autolaser kjører i Wine og kan lastes ned herfra: http://www.topwisdom.com.cn/en/down.asp

Troubleshooting for autolaser: "Unit near": smelter sammen punkter, fint hvis laseren ikke kjører i sammenhengende baner.

Inkscape

Inkscape fungerer bra sammen med Autolaser, men krever noen forhåndsregler.

 • Alle objekter må være stier (paths). Du kan velge Path -> Object to Path for å gjøre dette med tekst, mv.
 • Tekst: skriv tekst, velg teksten, gjoer foerst Path, "Object to path", deretter Path, "Combine"

.DXF EXPORT:

 • Forskjellige farger på stiene i Inkscape blir tolket som lag (layers) i AutoLaser.
 • Velg mm og LWPOLYLINES. Uten polylines blir ikke splines eksportert og du får "hakkete" kanter.

For å benytte funksjonen Carve i Autolaser må du ha sammenhengende polygoner. DXF-eksport fra Inkscape gir ikke dette og hver enkelt spline er separat. Du kan derfor merke alle objekter i Autolaser og velge "Unit near" for å slå sammen flere splines til sammenhengende polygoner. Detta fungerar dock inte alltid, bruk då istællet .PLT formatet.

Dersom du har problemet med at tekst får ekstra linjer, forsøk å eksporter uten LWPOLYLINES opsjonen eller bruk .PLT formatet nedan.

.PLT EXPORT:

 • Forskjellige farger på stiene i Inkscape blir slått sammen till ett lag i AutoLaser.
 • Detta format støtter export av sammanhengende polygoner och ær meget lempligt att anvændas till designs som skall Carve:s.

FreeCAD

Dersom du tegner objektet ditt i 3d, kan du bruke Part -> Cross Sections til aa hente ut 2d tverrsnitt. Om det du tegner er 2d (Sketch/Draft) saa trengs ikke dette steget. Vektorene maa ligge i XY-planet for aa bli forstatt korrekt av laseren. Du kan deretter eksportere til 'Autodesk DXF'.

Desverre saa forstaar ikke AutoLaser denne DXF eksporten direkte (FreeCAD 0.15). En lOsning er å åpne filen i QCad (også gratis) og lagre som "R15 DXF drawing".

Adobe Illustrator

Sett dokumentet til mm i File->Document setup

Tekst med muligheter for f.eks. å kunne fylle tekst (raster). Meny: Object -> Compund Path -> Release

Eksporter som DXF-fil "file>export>export as" med følgende innstillinger: Autocad Version: R14/LT98/LT97 Scale 1 mm = 1 Unit

Importer i Autolaser som Metric: (1 unit = 1 mm)

Tips: DXF filene støtter farger på linjene, så når du definerer disse i Illustrator, kommer de med i Autolaser. "export selection" støtter ikke DXF.

DXF import i Autolaser kan av og til ha problemer med grupperte objekter. Her er et javascript som enkelt løser ut alle grupperinger i dokumentet https://forums.adobe.com/thread/456042 Last ned scripet og kjør det fra: File->Scripts->Other Scripts..

Sketchup

TODO: dokumenter hvordan eksportere! og evt tips&triks Torbjørn's råd: IKKE BRUK INKSCAPE fordi den ikke har kurver.

Innstillinger for forskjellige materialer

Forskjellige innstillinger må brukes på forskjellige materialer.

Generellt om hastighet

 • 20 mm/s ger alltid pena linjer
 • 30 mm/s ger ett lætt skelvende linjer
 • 40 mm/s ger merkbart skelvende linjer
 • etc...

Kutting

 • MDF, 2mm: 9mm/sec v/100%
 • MDF, 6mm: 5mm/sec v/100%
 • Poppelfinér (Oslo Finérfabrikk), 4mm: 10/sec v/100% (95%corner)
 • Poppelfinér (Oslo Finérfabrikk), 6mm: 7mm/sec v/100%
 • Akryl (klar, fra Bitmart/Plastkompaniet), 3mm: 12mm/sec v/100%
 • Akryl (blå), 3mm: 12mm/sec v/100%
 • Akryl (klar, fra Bitmart/ biltema), 4mm: 10mm/sec v/100%
 • Akryl (klar), 5mm: 8mm/sec v/100%
 • Styren (billigste 'plastglass' fra Biltema), 2mm: 7mm/sec v/100%
 • Lexan / Polykarbonat (klar) 1 mm: 20 mm/s v/40% Tag av bægge skyddsfolierna!
 • Kryssfiner 3,5 mm 9 mm/s v/100%
 • Polyester tekstil: 30 mm/s v/2%
 • Denim tekstil (fra olabukse, sort): 30 mm/s v/15%
 • Gummi 5mm (Clas Ohlson sparkelspade): 2.5 mm/s
 • PETG 2.5 mm (Ikea Kuggis boks): 15 mm/s 100%
 • Papp 3 mm: 30 mm/s v/50%
 • lær 2mm 15mm/s v/100% (95% corner) (http://www.chemsen.no/m%c3%b8belhud-anchester.html)


For å kutte raskest/renest mulig kan avanserte brukere _manuelt og midlertidig_ justere høyden (U-axis) slik at fokuspunktet er i midten av materialet i stede for på toppen:

 1. Fokuser som vanlig (. -> ENTER)
 2. Trykk AXIS og reduser U verdien med halvparten av materialtykkelsen
 3. Kutt med høyere hastighet en vanlig. Ekperimenter og dokumenter bra verdier på Wiki.
 4. Fokuser som vanlig for å gå tilbake til standardinnstillninger. (. -> ENTER)

Gravering

 • MDF, vektorgravering: 100mm/sec v/20%
 • Akryl, rastergravering: 300mm/sec, accuracy 0.05mm v/5%
 • Kryssfiner, vektorgravering(cut) 3,5 mm 20 mm/s v/10% (Snabbare ger stygge linjer)
 • Poppelfineer (Oslo Fineer), 300mm/sec: v/10%
 • Lær (brunt), vektorgravering, v/1%, 30mm/s, gir fine, litt under 1mm dype snitt
 • Gummi dypt for stempel (Clas Ohlson sparkelspade): 30mm/sec v/30%
 • Mylar stensil 0.5 mm: 300 mm/s v/40%, kutter helt igjennom
 • Greeting card paper, vektorgravering: 30 mm/s 5-10%
 • Greeting card paper, rastergravering: 300 mm/s 15% 0.1 mm (2-way)

Før att rastergravering skall fungera så måste geometrin vara sluten. Prova anvænda "Unit near" om du bruker .dxf import och om det inte virker importera från en .plt fil.

Laseren kan ikke gravere gråtoner, men man kan gjøre en del triks for å emulere dette. Hvis man bare skal lage et "greit" bilde ut kan man lage et sort/hvitt bilde i et tegneprogram. Hvis dette ikke er altfor stort ( < 1500x1500 pixler? ) og man lagrer det som en 1-bit (to fargers) PNG, vil man kunne importere og gravere denne. Innstillingene som er brukt på Bitraf's sponsor-skilt (3mm hvit akryl med svart spraymaling) er: Carve 200mm/sec, Carve accuracy 0.050, Work power 25%

Hvis man trikser litt kan man lage flere slike og gravere i flere omganger for å få noe som ligner på gråtoner. Dette krever litt prøving og feiling, men hver gang man lasrer havner laseren mere ut av fokus og man får svartere og svartere brennmerker.

Kerf

Kerf[2] er den delen av materialet som laseren brenner bort, og som gir "slark" når du skal sette sammen deler. Kerf vil variere etter materialtype og -tykkelse. På Thingiverse finnes en modell[3] som du kan kutte ut i ønsket materiale for å finne ut nøyaktig hva kerf'en er.

Gravering på metaller

Thomas har en spray som tilhører Bitraf som kan brukes til å gravere på metall, både rustfritt stål og aluminium. Den heter LMM6000 og er dyr! Michael har visst også laget en DIY versjon av denne av (Glycol + Kritt)?

100% med 100 mm/s carving ser ut til å fungere bra!

Hvor kan du kjøpe materialer

Det finnes en god guide om hva slags materialer som kan brukes hos AtxHackerspace.

Bitraf-medlem Peter Watz har mange års erfaring med Laser og har laget en god oversikt over materialer som er gode å bruke. Han kan også hjelpe deg med kommersielle jobber: kreativ-laser.no

Bitmart

Fra September 2015 har vi akrylplater til salgs i Bitmart, i diverse tykkelser og størrelser - til en veldig god pris.

Fra Desember 2015 har vi poppelfiner, 4mm og 6mm til salgs i Bitmart. Priser rundt 50 kr for en plate som passer i laseren.

Leverandorer

Plastcompaniet A/S på Alna, leverer akrylplater og annen plast, i større kvanta.

Man får også akrylplater på Biltema og Clas Ohlson, men da ganske dyrt.

Biltema selger "plastglass" som er Styren-plater. Disse lukter mindre enn Akryl når de skjæres, men får veldig lett stygge smeltede kanter.

Når det gjelder gravering/kutting av tre, anbefaler de som har erfaring at man skaffer seg "Flyfiner" eller "Poppelfineer". Oslo Finerfabrikk AS has dette, og mange andre materialer som kan være interessante.

Innkjøp

Jensa har kjøpt inn en laser, for kutting i materiale, eller gravering i materiale. Planen er at Bitraf etter hvert overtar denne. Maskinen er kjøpt på eBay, er fra et kinesisk firma som heter "Red Sail" og benytter en CO2 laser på 60W. (Eksempel på tilsvarende eBay listing: 60W USB Laser Engraving & Cutting Machine Laser Engraver & Cutter with Chiller)

Dokumentasjon

Det fulgte ikke noe dokumentasjon med maskinen, kun en CD med videoer og et bilde. Vi har imidlertid fått hentet ned filene som HackNorway i Bergen fikk med til sin X700 og med den fulgte det med en manual som i hvertfall hadde bittelitt matnyttig innhold.

CNCzone har et eget Redsail Laser forum.

Logg over anskaffelse, oppsett, kontroll og testing

2015-12-03: Beskyttelseskrets fungerte ikke (skal hindre laser fra å fyre når vannkjøling ikke fungerer eller lokket er oppe). Feilen ble muligens introdusert av forrige fiks, naar PSU ble byttet. Jon fikset ved aa kople fra en ledning paa PSU (grønn-sort) som hele tiden sluttet kretsen til jord. Har også økt avstanden til autofokus-proben med 6mm, etter at det har vært problemer med at den har dyttet borti emner som har vridd seg. Jens og Jon monterte nytt BOFA laser filter fra Alvøen.

2015-10-15: Laser fungerte ikke. Jon fikset ved aa bytte PSU til den som kom med laseren opprinnelig.

2015-09-15: Første kurs. Rundt 20 deltagere, hvor 9 stk fullførte en del de hadde laget selv og satt seg opp på liste.

2015-09-04: Ekstern vifte til avsug er koplet paa (med 3dprinted del). Alarm til vannkjOlingen er koplet tilbake og testet.

2015-05-14: Jon monterer en ekstra endestopp for X akse til venstre i maskinen, og snur aksen i firmware. 3d-printet brakett. Menu -> Integrate -> Axis Set -> X axis: Satt "Axis direction" og "Key direction" til "Negative" (fra opprinnelig "Positive"). Dette fikser problemet med at X-aksen var speilet. Jon går igjennom bruk av laseren med Christina, Thomas, Kyrre.

2015-05-09: Mubin, Kyrre og Jon tester litt mer med laseren, og finner ut at X-aksen er speilet! Fant ingen instillinger i software som lar en stille in dette... Opsjonen "Top left" under Download -> ">>" Path ser ut til kun påvirke hvilke vektorer maskinen kjører først. En innstilling i firmware lar en flippe aksen, men da homer den feil vei. Mulig workaround: Bruk speilings funksjonen i software til å flippe all geometrien før man eksporterer. Mulige fikser: a) Monter en endestopp til b) Kontakt support for å finne opsjonen, evt ny software/firmware

2015-05-08: Jensa og Jon åpner opp linsemekaniske for å finne hvorfor maskinen kutter dårlig. Kjører så kalibrering for å finne passe høyde-offset (relativt til autoprobe) og voila - kutter 6 mm LDF trespon-plater, samt 4 mm sort akryl i ett pass!

2015-05-04: Erstatnings-røret ankommer endelig, nesten to og en halv måned etter at laseren ankom og vi fortalte selgeren om problemet...

2015-05-01: Vi innser at den ekstra viften som skulle fulgt med, ikke var i esken. Peter stiller med en midlertidig løsning og vi tester laseren mer ved å gravere telefon-coveret hans [1]

2015-04-27: Selgeren haler ut tiden maksimalt, men gir seg til slutt under forutsetning at vi knuser det gamle laser-røret i begge ender [2]

2015-04-22: Etter Bitraf's årsmøte blir de første skikkelig kuttene gjort. Endelig virker det!

2015-04-15: Selgeren hos CNCCheap blir servert en historie om at vi har fått låne et gammelt rør og at dette virker. Dette er det ugjennomdrivelige beviset som de bare må gi seg på, eller hva? Neida. Selgeren forsetter å krangle. Hun presterer til og med å si at røret har gått ut på (sin 3 måneders) garanti. Ganske utrolig ettersom det aldri har virket...

2015-04-14: Det nye laser-rører blir montert og joda - det virker på første forsøk! [3]

2015-04-08: På tross av solide beviser ønsker hun ikke å sende nytt rør. Jensa blir møkka lei av den ukyndige selgeren til CNCCHEAP som kaller seg for Lucy og bestiller et nytt laser-rør fra en annen leverandør.

2015-04-07: Ny laser PSU er montert og joda - den virker selvfølgelig ikke - akkurat som forventet siden laser-røret er defekt. [4]

2015-03-25: Pakken har ankommet Norge og sitter fast i tollen. Selgeren har oppgitt en verdi på $5 og det tror (fornuftig nok) ikke tollerne på. De skjønner heller ikke hvorfor vi snakker om et laser-rør, for det de har mottatt er en strømforsyning? PSU'en blir frigitt noen uker senere etter masse mas med dokumentasjon.

2015-03-16: Vi kontaktet selgeren (CNCCheap) via Skype. De anerkjente problemet og sa at de skulle sende nytt laser-rør.

2015-03-15: Kyrre og Jens har testet gnistavstand på høyspenningen til laserrøret. Gnistavstand på 25 mm ble oppnådd uten problemer (25kV!). Video av testingen ble sendt til selgeren samme kveld.

2015-03-15: Kyrre, Vidar og Torfinn har sjekket at det er forbindelse fra laserrøret (jord og høyspenning) til strømforsyningen. Når laseren avfyres fyker det store gnister fra strømforsyningen til jord. [5]

2015-02-24: Jensa og Jon koblet opp kjøling, luft og laserrør.

2015-02-24: Laseren ankom Bitraf i en enorm boks. Peter og Tom hjalp oss med å få den trygt opp trappen

Full chat-logg med selgeren ligger her

Komponenter

Laserrør

Eksempler på co2 laserrør: SP 60W CO2 Sealed Laser Tube. Det ekstra røret ble kjøpt fra denne ebay-selgeren. Erstatnings-røret ligger foreløpig lagret hjemme hos Jensa.

Strømforsyning

Det er flere forskjellige strømforysninger i maskinen.

Strømforsyning til laser

Denne strømforsyningen er montert på sideveggen på høyre side av maskinen (sett forfra), bakerst (nærmest laserrøret). Åpne panelet på høyresiden av maskinen for å finne den. På utsiden av kabinettet til strømforsyningen er det en merkelapp som det står "Laser PSU". På kretskortet til strømforsyningen står det "MY047-D" (eventuelt "MYO47-D") og www.jnmydy.com (nettsted med kinesisk tekst).

Arbeid som er gjort

Ny strømforsyning ble sendt og montert. Denne virker som den skal. Den ble også kalibrert til 22mA slik produsenten av laser-røret anbefalte.

2015-03-15: Kyrre, Jon og Torfinn har lagt på flere lag med kapton tape på utsiden av høyspenningstrafoen, og på innsiden av kabinettet for å forhindre overslag.

2015-03-14: Strømforsyningen ble åpnet, printkortet ble renset og kontrollert for dårlige loddinger (det var ingen). Høyspenningstrafoen er koblet til printkortet med skruer, det var høy motstand (flere ohm) mellom skruene og printkortet, så skruene ble tatt av, kobberbanene ble renset, og det ble lagt skiver mellom skruene og printkortet. Dette reduserte motsanden til omtrent 0.4 ohm - som er det samme som multimeteret viser hvis man kortslutter ledningene. I tillegg tok Jon og Torfinn og isolerte innsiden av kabinettet under printkortet med kapton tape.

Kontroller

Kontrolleren (styreenheten) til maskinen er en TL-403CB. Den befinner seg bak sidedekselet på høyre side av maskinen, sett forfra. Bilde av kontrolleren

Kontrolleren kan kjøpes fra AliExpress, og andre nettsteder, for eksempel her.

Utstyr

Det fulgte ikke noe ekstra utstyr med laseren.

Bilder

Bilder av maskinen.

Bilde av maskinen forfra
Bilde av høyre side av maskinen
Bilde av laserrøret
Bilde av inspeksjonluke for laserrøret

Skilting

Skiltene som er paa laseren. Ligger paa Bitraf sin Dropbox, i mappen laser: PDF ODT

første forslag til anskaffelse

En ting flere av medlemmene har ytret interesse for er å anskaffe en laser for skjæring av tre/akryl samt gravering. Vi har sjekket litt og hvis man skal bestille en slik fra et norsk firma, vil det fort komme på mer enn 120.000 NOK. Et godt alternativ som brukes i andre Hackerspace's er produktene fra FSLaser.

I hobby-segmentet har de flere som kan dekke ønskene våre. Alle disse har 40W CO2 laser, så skjæring av både tre og akryl er mulig. Gravering på tre/akryl/glass går også fint.

 1. Deluxe Hobby Laser (arbeidsområde 24 x 36 cm) -> ca 25000 NOK
 2. New Deluxe Hobby Laser (arbeidsområde 30 x 50 cm) -> ca 32000 NOK

Pris-eksemplene ovenfor er satt opp med fullt sett med linser for at maskinen skal være allsidig nok til all slags bruk. Det er mange måter å finansiere en slik på, men det andre hackerspaces har gjort er å lage et "spleiselag" (Se f.eks. Build Brighton [[6]]). Hvis vi f.eks. kan få 15 medlemmer til å spytte inn 1000 NOK hver er vi godt på vei. Resten kan dekkes inn gjennom at nye medlemmer betaler 500 NOK for et kurs i å bruke maskinen og at de deretter er med på spleiselaget. Kurset må arrangeres regelmessig av medlemmer som allerede har fått opplæring.

Legg deg til på listen nedenfor for å starte spleiselaget.

 1. Jensa - 1000 NOK
 2. Ccscanf - 1000 NOK
 3. Tingo - 1000 NOK
 4. Punyviking - 1000 NOK
 5. joakimbl - 1000 NOK
 6. skriv navnet ditt her

Referanser