Foreningen

Fra Bitraf
Revisjon per 16. aug. 2012 kl. 19:02 av WikiSysop (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Generalforsamling == Referater fra generalforsamlinger legges her. * [http://bitraf.no/referat-fra-konstituerende-generalforsamling 14. mars 2012 – Konstituerende generalforsamling] …)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Generalforsamling

Referater fra generalforsamlinger legges her.

Dersom det ikke innkalles til ekstraordinær generalforsamling tidligere, vil neste generalforsamling holdes i løpet av april 2013 og annonseres senest 16. april 2013 19:00.

Vedtekter

1. Navn

Forenings navn er Bitraf, som er en forkortelse for Bitraffineriet.

2. Formål

Bitraf har som formål å opprettholde et sosialt miljø og en møteplass for kreativ bruk av datamaskiner og elektronikk.

3. Organisasjon

3.1. Styret

Styret består av fem medlemmer. Antallet kan reduseres til fire eller tre medlemmer dersom det ikke finnes nok kandidater.

Styret velges av generalforsamlingen. Ved gjentatt stemmelikhet vinner den yngste kandidaten. Man behøver ikke å være på generalforsamlingen for å bli valgt inn i styret.

Styret er til enhver tid vedtaksdyktig så lenge minst tre styremedlemmer er enige.

Alle styrevedtak skal nummerereres sekvensielt og annonseres innen 24 timer, permanent på http://bitraf.no/foreningen/styrevedtak og i minst 7 dager på http://bitraf.no/. Alle stemmer skal loggføres med fullt navn.

Styremedlemmer kan trekke seg. Styret kan vedta å forsterke seg selv.

3.2. Generalforsamling

Generalforsamling holdes i løpet av april unntatt i 2012. Styret må sende ut innkalling minst 14 dager før generalforsamlingen, og denne må inneholde en saksliste.

Alle har møterett til generalforsamlingen. Kun personer som var medlemmer før innkallingen til generalforsamlingen har stemmerett. Man må være til stede på generalforsamlingen for å avgi stemme.

Møteleder avgjør hvordan stemmer avgis. Endring av vedktektene krever 2/3 flertall.

Alt kan vedtas på ordinær generalforsamling. I tillegg må følgende saker skal alltid behandles på ordinær generalforsamling:

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning med regnskapstall
  • Godkjenning av årsberetning
  • Valg av nytt styre

Referat fra generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelig på http://bitraf.no/foreningen/generalforsamling senest 72 timer etter generalforsamlingen.

3.3. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret eller etter krav fra minimum 50% av medlemmene. Ekstraordinær generalforsamlig er gyldig etter samme regler som for ordinær generalforsamling.

På ekstraordinær generalforsamling behandles kun saker som står i innkallingen.

4. Medlemskap

Styret vedtar regler for medlemskap.

5. Styrets rettigheter og plikter

Alle styrets medlemmer har selvstendig signaturrett.

Styret skal etterstrebe at medlemmene har tilgang til relevant utstyr, og tilrettelegge for aktiviteter.

Styret velger et styremedlem til kasserer.

6. Oppløsing

Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende generalforsamling. Den oppløsende generalforsamlingen avholdes minst 42 dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av oppløsende generalforsamling med minst 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal foreningens midler realiseres, og overskuddet doneres til Free Software Foundation.