Forskjell mellom versjoner av «BioHackerLab»

Fra Bitraf
Hopp til navigering Hopp til søk
(PCR prosjekt)
(Videre jobbing)
Linje 52: Linje 52:
 
Fast utstyr:
 
Fast utstyr:
  
*PCR-maskin/thermocycler. Automatiserer temperaturegulering gjennom reaksjonsforløpet. Temperatur-regulering kan i teorien gjøres manuelt med vannbad ved ulike temperaturer, men dette blir temmelig langsomt og kjedelig!
+
*PCR-maskin/thermocycler. Automatiserer temperaturegulering gjennom reaksjonsforløpet. Temperatur-regulering kan i teorien gjøres manuelt med vannbad ved ulike temperaturer, men dette blir temmelig langsomt og kjedelig
*Mikropipette(r)
+
*Mikropipette(r) (fortrinnsvis automatpipette med justerbart volum, 1-10 uL)
 
*En eller flere fasker til agarose, ca. 250 mL (fortrinnsvis glass, bør passe i mikrobølgeovn)
 
*En eller flere fasker til agarose, ca. 250 mL (fortrinnsvis glass, bør passe i mikrobølgeovn)
 
*Mikrobølgeovn (til oppvarming av agarose), evt. annen varmekilde + magnetrører
 
*Mikrobølgeovn (til oppvarming av agarose), evt. annen varmekilde + magnetrører
 
*Bør ha: Mikrosentrifuge.
 
*Bør ha: Mikrosentrifuge.
 +
*Bør ha: Kjøleskap/fryser til oppbevaring av reagenser (PCR mastermix bør oppbevares frosset)
 +
*Kjekt å ha: Vanndestillator
  
 
For visualisering av DNA-fragmenter:
 
For visualisering av DNA-fragmenter:
Linje 64: Linje 66:
  
 
Forbruksmateriale:
 
Forbruksmateriale:
*Eppendorf-rør (plastrør, ca. 1.5 mL)
+
*Eppendorf-rør (plastrør tilpasset mikrosentrifuge, ca. 1.5 mL)
*PCR-rør (plastrør, ca 0.5 mL)
+
*PCR-rør (plastrør tilpasset PCR-maskin, ca 0.5 mL)
*Pipette-spisser
+
*Pipette-spisser til automatpipette(r)
  
 
Reagenser:
 
Reagenser:
 
*PCR mastermix
 
*PCR mastermix
*TAE buffer
+
*TAE buffer, konsentrert
 
*DNA-fargestoff (Riktig type med hensyn til transilluminator)
 
*DNA-fargestoff (Riktig type med hensyn til transilluminator)
 
*DNA-ladder (standard-fragmenter til elektroforese)
 
*DNA-ladder (standard-fragmenter til elektroforese)
 
*Elektroforese-agarose
 
*Elektroforese-agarose
*DNA primere (eksperiment-spesifikke)
+
*DNA-primere (eksperiment-spesifikke)
 +
*Vann, fortrinnsvis destillert
  
 
Sikkerhetsutstyr:
 
Sikkerhetsutstyr:
Linje 80: Linje 83:
 
*Engangshansker
 
*Engangshansker
 
*Varmeisolerende hansker e.l. til håndtering av varm agarose
 
*Varmeisolerende hansker e.l. til håndtering av varm agarose
 +
*Fortrinnsvis labfrakk
  
 
Sikkerhetsmomenter:
 
Sikkerhetsmomenter:
Linje 90: Linje 94:
 
*Øvrige flytende reagenser kan helles i avløp
 
*Øvrige flytende reagenser kan helles i avløp
 
*Forbruksmateriell av plast med eventuelle reagensrester kastes i restavfall
 
*Forbruksmateriell av plast med eventuelle reagensrester kastes i restavfall
 +
*Utstyr rengjøres med vann etter bruk

Revisjonen fra 19. mai 2016 kl. 11:51

BitLab? BioRaf?

Planlegging

Det har i det siste vært diskusjoner om å starte en egen lab for biologi på Bitraf. Bitraf har allerede medlemmer som jobber med hydroponics/aquaphonics og flere er interessert i ølbrygging. 18 Mai 2016 var det første møtet for folk som er interessert i å starte opp dette. Ønsket er å utvide foreningen med et lokale som egner seg for Gjør-det-selv-biologi og Biologi-hacking som retter seg etter norsk lov og de etiske retningslinjene fremsatt av European DIYbio Congress.

Summary from Bitraf's 1'st MeetUp: https://drive.google.com/file/d/0B5j_-m_-t56rMXNHVVkwVEpUVjg/view

Courses and Equipment: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M2TKaHVBQ3iLuV55A8JCwTCzPXx_aNDFoxyzZBgSM8o/edit#gid=0

Videre jobbing

De av deltakerne som ønsket å jobbe med dette videre delte seg i to grupper som skal jobbe med Mikrobiologi og Utstyr til labben. Mikrobiologi-gruppen har planer for å jobbe med ølbrygging og klassifisering av gjær med Open PCR.

Utstyr vi ønsker oss

 • OpenPCR
 • UV-kamera
 • Fumehood
 • Filter til Fumehood
 • Høypresisjons pipetter
 • Sentrifuge
 • Vortexer
 • Fryser
 • Elektroforese
 • Varmeskap med shaker
 • Mikroskop
 • Steam cooker for cleaning
 • Lab-glass (flasker, rør m.m.)
 • Filter-utstyr
 • Vekst-medier
 • Qubit Spectrometer (or similar)

I tillegg trenger vi også møblene til et slikt lokale. I Pløens Gate 4 finnes det ledige lokaler som man etter hvert kan etablere selve Lab'en i, men dette ligger et stykke fremover i tid. Finansiering må på plass før man kan ta over mere areal.

PCR prosjekt

Hva er PCR?

 • Polymerase chain reaction/polymerase kjedereaksjon: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_chain_reaction
 • PCR brukes for å kopiere DNA. En PCR-maskin med reagenser er en "kopi-maskin" for DNA.
 • PCR kan brukes til å opparbeide (amplifisere) DNA fra naturlige kilder/biologisk materiale for videre bearbeidelse.
 • DNA-fragmenter med en kjent sekvens (rekkefølge på nukleotider, "bokstavene" i DNA) i hver ende velges ut og kopieres selektivt.
 • Sammensetning og lengde av DNA-tråden mellom start- og sluttpunktet kan variere. Informajson om lengden av DNA-fragmentene (visualiseres ved gel-elektroforese), og om kopiering fant sted (positiv/negativ reaksjon) kan brukes til å gjøre enkle genetiske analyser.
 • Opparbeidet DNA kan (gitt god nok mengde og kvalitet) sendes til nærmere analyse av DNA-sekvensen (sekvensering).

Hvorfor gjøre PCR?

 • En (relativt) lavterskel aktivitet, med begrenset behov for opplæring, gode muligheter for å lykkes, overkommelige kostnader og få risikomomenter.
 • En klassisk molekylærbiologi-teknikk. I daglig bruk verden over. Uunnværlig for molekylærbiologisk forskning og medisinsk diagnostikk. Nobelpris-vinnende.
 • Potensiale for praktiske anvendelser med allmenn interesse. F.eks kontroll av artsopprinnelse for matvarer.

Hva trengs for PCR?

Fast utstyr:

 • PCR-maskin/thermocycler. Automatiserer temperaturegulering gjennom reaksjonsforløpet. Temperatur-regulering kan i teorien gjøres manuelt med vannbad ved ulike temperaturer, men dette blir temmelig langsomt og kjedelig
 • Mikropipette(r) (fortrinnsvis automatpipette med justerbart volum, 1-10 uL)
 • En eller flere fasker til agarose, ca. 250 mL (fortrinnsvis glass, bør passe i mikrobølgeovn)
 • Mikrobølgeovn (til oppvarming av agarose), evt. annen varmekilde + magnetrører
 • Bør ha: Mikrosentrifuge.
 • Bør ha: Kjøleskap/fryser til oppbevaring av reagenser (PCR mastermix bør oppbevares frosset)
 • Kjekt å ha: Vanndestillator

For visualisering av DNA-fragmenter:

 • Gel-elektroforesekammer
 • Strømforsyning
 • Transilluminator m/filter og/eller filterbriller

Forbruksmateriale:

 • Eppendorf-rør (plastrør tilpasset mikrosentrifuge, ca. 1.5 mL)
 • PCR-rør (plastrør tilpasset PCR-maskin, ca 0.5 mL)
 • Pipette-spisser til automatpipette(r)

Reagenser:

 • PCR mastermix
 • TAE buffer, konsentrert
 • DNA-fargestoff (Riktig type med hensyn til transilluminator)
 • DNA-ladder (standard-fragmenter til elektroforese)
 • Elektroforese-agarose
 • DNA-primere (eksperiment-spesifikke)
 • Vann, fortrinnsvis destillert

Sikkerhetsutstyr:

 • Vernebriller
 • Engangshansker
 • Varmeisolerende hansker e.l. til håndtering av varm agarose
 • Fortrinnsvis labfrakk

Sikkerhetsmomenter:

 • Strøm gjennom elektroforesebad (ca. 50-100 V)
 • Varm agaroseløsning
 • Støtkoking eller glasseksplosjon ved oppvarming av agarose i mikrobølgeovn

Avfallshåndtering, generelt (avhenger av reagensvalg):

 • Størknet agarose kastes som restavfall. Flytende agarose må ikke tømmes i avløp, da dette vil størkne ved avkjøling.
 • Øvrige flytende reagenser kan helles i avløp
 • Forbruksmateriell av plast med eventuelle reagensrester kastes i restavfall
 • Utstyr rengjøres med vann etter bruk