Styrevedtak

Her er oversikt over vedtak fra styret.

nothing to see here : /
#11 Vedtak om økning av honorar for sikkerhetskurs.

Styret har vedtatt å øke honoraret for å holde sikkerhetskurs fra 750,- til 1500,-

Hensikten er å få flere til å holde kurs for de viktige maskinene, Laser og CNC.


Oslo, den 22. november 2018.

Stemmer for:

 • Thomas Winter
 • Elias Bakken
 • Berit Larsen
 • Martin Gravråk
 • Nikolai Kolstad
 • Erik Kaareng-Sunde
 • Kjell Bråten
 • Bjørnar Mikkelsen

Alle medlemmer i styret deltok og vedtaket var enstemmig.

#10 Utvidelse av lokaler i Pløensgt 4.

Fra juli/august er det ledige lokaler ved siden av Bitraf sine i 3. etage (verksted). Overtakelse av disse lokalene som et tilegg til eksisterende lokaler vil:

 1. Gi flere kontorplasser totalt
 2. Frigjøre mer fellesområder, ved at eksisterende kontorplasser flyttes inn i utvidelsen.

Depositum for lokalene dekkes via et lån fra foreningen JavaBin.

De økte månedlige utgiftene skal dekkes via økt inntekt på eksisterende leietagere og utleie av nye kontorplass-utleie.

Styret har vurdert den økonomisk situasjon som tilfredstillende for å gjennomføre utvidelsen.


Oslo, den 21. juni 2016.

Stemmer for:

 • Thomas Winter
 • Elias Bakken
 • Berit Larsen
 • Martin Gravråk
 • Nikolai Kolstad
 • Erik Kaareng-Sunde
 • Kjell Bråten
 • James Fox

Alle medlemmer i styret deltok og vedtaket var enstemmig.

nothing to see here : /
nothing to see here : /
nothing to see here : /
#1 Medlemsavgift og kasserer

Det settes medlemsagvift i tre nivåer:

 • 300 kr per måned: Støttemedlem
 • 500 kr per måned: Aktivt medlem
 • 1000 kr per måned: Filantropmedlem

Håvard Espeland blir kasserer frem til 2012-09-14. Han oppretter også en foreningskonto i en bank etter eget ønske.

Vedtatt av: Erik Berg, Håvard Christensen, Håvard Espeland, Morten Hustveit, Odin Hørthe Omdal

#2 Husleie

Det vedtas å betale for tilgang til lokalet i Darres gate 24 inntil 80% av forenings medlemsinntekter, oppad begrenset til 10000 kr inkludert MVA per måned. Dette skal dekke tilgang etter 16:00 på hverdager, og hele dagen på lørdager og helligdager.

Vedtatt av: Håvard Espeland, Morten Hustveit, Odin Hørthe Omdal

#3 Bedriftsmedlemskap

Det vedtas å tilby bedriftsmedlemskap i tre prisklasser. 15000 kr for 1-3 medlemmer, 25000 kr for 4-5 medlemmer og 40000 kr for 6-10 medlemmer. Bedriftsmedlemmer har samme rettigheter som andre medlemmer, og bedriften får profilere seg i Bitrafs nettsider og lokaler. Bedriften gis tillatelse til å benytte Bitrafs varemerke og logo i markedsførings- og annen øyemed hvor det stadfestes at bedriften er bedriftspartner i Bitraf.

Vedtatt av: Håvard Espeland, Morten Hustveit, Odin Hørthe Omdal

#4 Leiekontrakt
 1. Bitraf tar over leiekontrakten for lokalet i Darres gate 24 med en husleie
  på 17678,50 kr per måned uten MVA. Bitraf gir tilgang til eksisterende
  kontorplassbrukere som leier av foretaket Morten Hustveit under samme vilkår
  ut oktober.
 2. DepositumMorten stiller med sikkerhet.
 3. Medlemsavgift
  Bitraf Støtte: 300 kr
   Egne nøkler
   Tilgang hverdager 16:00-08:00, helger 00:00-24:00
  
  Bitraf Aktiv: 500 kr
   Egne nøkler
   Tilgang hverdager 16:00-08:00, helger 00:00-24:00
  
  Bitraf Filantrop: 1000 kr
   Egne nøkler
   Tilgang hverdager 16:00-08:00, helger 00:00-24:00
  
  Bitraf 24/7: 1500 kr
   Egne nøkler
   Tilgang 00:00-24:00 alle dager
  
  Bitraf Partner: 1250 kr
   Ingen endring
 4. Alexander Alemayhu tar over daglig drift
 5. Nye medlemsvilkår
  • Bitraf 24/7-medlemmer har mulighet til å hensette utstyr. Personen
   ansvarlig for daglig drift setter grensene for omfang med hensyn til
   foreningens formål.
  • Foreningen Bitraf tar ikke ansvar for hensatt utstyr.
  • Opphold på Bitraf skjer på eget ansvar.

Vedtatt av: Morten Hustveit, Håvard Espeland, Odin Hørthe Omdal, Håvard Christensen

#5 Endring i sammensetning av styret

Erik Berg har trukket seg fra styret.

Alexander Alemayhu blir nytt styremedlem.

Vedtatt av: Morten Hustveit, Håvard Espeland, Odin Hørthe Omdal, Håvard Christensen

#6 Endring i sammensetning av styret

Håvard Christensen har trukket seg fra styret.

Jens Brynildsen blir nytt styremedlem.

Vedtatt av: Morten Hustveit, Håvard Espeland, Odin Hørthe Omdal

#7 Endring i sammensetning av styret

Morten Hustveit har trukket seg fra styret.

Martin Stensgård blir nytt styremedlem.

Vedtatt av: Håvard Espeland, Odin Hørthe Omdal, Jens Brynildsen, Alexander Alemayhu

#8 Flytting til nytt lokale i Youngsgate

Vedtak om flytting

Bitraf tegner ny kontrakt og flytter til lokale i Youngs gate 6 fra 1. mai 2013, med mindre noe uforutsett vanskeliggjør dette. Lokalet i Darres gate sies opp fra samme dato. Ny husleie koster ca 26 000 kr per måned, i tillegg til strøm og internett.

Depositum for Darres gate tilbakebetales Morten Hustveit. Nytt depositum sikres med selvskyldnerkausjon, signert av styremedlemmene.

Overgangsperioden hvor noen 24/7-medlemmer betaler mindre enn 1500 kr opphører fra 1. mars 2013.

Dato: 2013-03-07

Vedtatt av: Håvard Espeland, Jens Brynildsen, Alexander Alemayhu, Martin Stensgård

#9 Datterselskap og lån til aksjekapital

Vedtak om å opprette AS

Styret i Bitraf vedtok i dag å opprette et eget Aksjeselskap for å leie lokalet i Youngs Gate 6 fra Olav Thon Gruppen. Aksjekapitalen er fremskaffet ved hjelp av lån fra styrets medlemmer (22.500), Tryve Laugstøl (5000) og egenkapital (2.500). Firmaets navn skal være «Byteraffineriet AS» og Bitrafs styre trer inn som styremedlemmer. Aksjene i det nye selskapet er i sin helhet eid av foreningen Bitraf.

Dato: 2013-03-18

Vedtatt av: Håvard Espeland, Jens Brynildsen, Alexander Alemayhu, Martin Stensgård, Odin Hørthe Omdal