Styrevedtak for Bitraf

  2013

 1. Medlemsavgift og kasserer
 2. Husleie
 3. Bedriftsmedlemskap
 4. Leiekontrakt
 5. Endring i sammensetning av styret
 6. Endring i sammensetning av styret
 7. Endring i sammensetning av styret
 8. Flytting til nytt lokale i Youngsgate
 9. Datterselskap og lån til aksjekapital

2017

 1. Utvidelse av lokaler i Pløensgate 4

2018

 1. Vedtak om økning av honorar for sikkerhetskurs