Referat av årsmøte 2018\19

Møteleder:    Elias Bakken

Referent:     Rogerio Snarli 1. Godkjenning av innkalling
  • Godkjent.

 

 1. Årsberetning og informasjon om alt som er nytt
  • Informasjon om nytt fra Jensa
  • Innføring av regler for prosjekt-overnatting ved endt årsmøte.
  • Thomas informerer om svinn og framtidige løsninger for bitmart/materialer.
  • Jensa informerer om bookingsystem og kurs for verktøy som er under planlegging og vil settes opp fortløpende.
  • Det sendes nå ut velkomstmail til nye medlemmer
  • Vi ønsker å holde antallet workshops oppe også “viderekommende” tema for de som allerede har sertifisering.
  • Informasjon om Oslo Skaperfestival og NDC hvor det oppfordres til engasjement til stand for bitraf
  • Slack har blitt en viktig kanal hvor det sendes 4-5000 meldinger pr mnd.
  • Det oppfordres til flere kurs i 3D-printere da dette er et tilbud også for ikke-medlemmer.
  • HMS: Vi har anskaffet skap for kjemikalier, holdt brannkurs for bruk av “gul vest” og det påminnes om at stoler og sperringer ikke er tillatt i rom som er nødutganger.
  • Grunnet mulig økning av husleie ser styret på mulige alternative lokaler
  • Gjennomgang av relasjonen mellom Foreningen Bitraf og Byteraffineriet AS

 

 1. Regnskap og Balanse for 2018
  • Gjennomgang av årsregnskap for Byteraffineriet AS
  • Mindre økning i overskudd
  • Kortsiktig gjeld er nå nedbetalt
  • Det er ønskelig å øke egenkapital da vi har ca 2md husleie stående.
  • i overkant av 200 betalende medlemmer, 40 kontorplasser, 20 (sponsor-plasser?) og 10 Javabin brukere
  • Kontorleie har ikke vært indeksregulert og dette innføres etter sommeren.

 

 1. Budsjett for 2019
  • Budsjett for 2019 er dessverre ikke klart, men det er ikke planlagte endringer fra i fjor.
  • Ønskes å sette opp en liste over søkesteder

 

 1. Valg av styre
  • Det er i dag 8 styremedlemmer og ingen har meldt ønske om å trekke seg.
  • Rogerio Snarli stiller seg selv til valg via benkeforslag.
   • En innvending fra årsmøtet på at det kan være en fordel med 9 medlemmer i styret for å unngå likt antall stemmer ved valg.
   • Styret fortsetter som i dag og Rogerio kan komplettere styret dersom noen trekker seg.
 1. Eventuelt (2 saker)
  • Det blir etterspurt årsberetning og regnskap som vedlegg til innkalling til årsmøte.
  • Det ønskes mer informasjon fra styremøter, og at flere beslutninger anses som vedtak slik at disse blir publisert ut som informasjon til medlemmer.
  • HMS: Det oppfordres til å melde inn saker eller scenario som bør reguleres eller taes tak i.
   • Anonyme flasker med kjemikalier etc
   • Ødelagte kabler er observerte i bruk
   • Støvavsug ved behov
   • Det oppfordres til at alle kan sier ifra til medlemmer ved brudd eller uforsiktig bruk.
   • Kjemikalier skal ikke oppbevares utenfor innkjøpte sikkerhetsskap.

Leave a Reply