Lagring av prosjekter

Lagerplass for medlemmer er begrenset til 1 boks merket med navn og telefonnummer på medlemslageret bak kjøkkenet i andre etasje (ved labben).

Materialer

Hele plater med materiale kan lagres i materiallageret i en måned med et gyldig materiallager-klistremerke. Dette koster 40 kroner per stk, kjøpes i Bitmart, klistres på platen, og må ha riktig navn, telefonnummer og dato.

Prosjekter

For å holde bedre kontroll på verkstedet prøver vi oss med følgende:

• Alle prosjekter må merkes tydelig med navn, telefonnummer, startdato og når prosjektet sist ble jobbet med.
• Alle prosjekter må stå inne i det oppmerkede området. Bitrafstyret kan gi dispensasjon, men da må dette avtales og prosjektet må merkes med betingelsene.
• Alle prosjekter må jobbes på minst ukentlig, og ingen prosjekter kan stå i verkstedet mer enn én måned. Bitrafstyret kan gi dispensasjon, men da må det avtales nye tidsrammer og prosjektet må merkes med betingelsene.
• Ingen prosjekter kan være til hinder for daglig arbeid i verkstedet.
• Alle prosjekter står i verkstedet på eiers risiko og ansvar.

Prosjekter som bryter en eller flere av punktene over kan flyttes eller kastes uten at eier blir kontaktet om det.

Prosjekter som lagres i den enkelte medlems kasse i medlemslageret eller på private kontorplasser påvirkes selvfølgelig ikke av dette.