Årsberetning Bitraf 2018

Nytt i 2018

Mye av nyhetene kom tidlig på året, så de er allerede nevnt i referatet fra halvårsmøtet. Dette inkluderer Pick’n’place kjøpt inn av Trygve, masse nytt utstyr for elektronikk-produksjon (PCB-fres, Stensil-printer, varmluftstasjon m/undervarme, elektronisk mikroskop), støysvake kompressorer og en kraftig industristøvsuger. En av motoren på sistnevnte gikk i stykker etter relativt kort bruk på Bitraf, men er tilbake fra reparasjon nå. Den er satt opp med en ny og kjempelang slange, slik at man kan nå fram til alle kriker og kroker i verkstedet, hele freserommet og nesten hele snekkerverkstedet.

 

Området ved vinduene rundt glasshuset har fått seg dør (og snart også en transparent pleksi-vegg). Her er det to arbeidsplasser som leies av Kuben Videregående som er innom på dagtid med små grupper av besøkende. I tillegg finner man ofte Eirik der som jobber for Kuben, i tillegg til å studere på UiO.

 

Det har blitt gjort en fantastisk reorganisering av verkstedet der alle ting nå har en tydelig merket plass. Matthew (aka Yoshi) har gjort en helt fantastisk innsats for å få dette på plass og han gjør også en kjempejobb for å holde verkstedet ryddig og rent. Vi har fått et lakkrom med trykkluft og avsug der man kan bruke lakk og primer uten å plage andre med støv eller lukt. Dette har vært kjempepopulært og om noen har lyst til å arrangere kurs i lakkering med trykkluft er dette veldig velkomment! Husk å holde døren inn til rommet åpen under bruk, ellers klarer ikke avtrekksviften å dra nok luft inn gjennom skapet og filtrene.

 

Prosjektlagring i verkstedet har vært et gjennomgående tema i løpet av året. For å holde bedre kontroll har vi nå innført disse reglene:

  • Alle prosjekter må merkes tydelig med navn, telefonnummer, startdato og når prosjektet sist ble jobbet med.
  • Alle prosjekter må stå inne i det oppmerkede området. Bitraf-styret kan gi dispensasjon, men da må dette avtales og prosjektet må merkes med betingelsene.
  • Alle prosjekter må jobbes på minst ukentlig, og ingen prosjekter kan stå i verkstedet mer enn én måned. Bitraf-styret kan gi dispensasjon, men da må det avtales nye tidsrammer og prosjektet må merkes med betingelsene.
  • Ingen prosjekter kan være til hinder for daglig arbeid i verkstedet.
  • Alle prosjekter står i verkstedet på eiers risiko og ansvar.

 

For å poengtere dette har området der ting står byttet navn til “Prosjekt-overnatting”. Prosjekter som bryter en eller flere av punktene over kan flyttes eller kastes uten at eier blir kontaktet om det. Prosjekter som lagres i det enkelte medlems kasse i medlemslageret, eller på private kontorplasser, påvirkes selvfølgelig ikke av dette.

 

Bitmart ble oppgradert med en rød hylle fra Wurth som inneholder et bredt utvalg av skruer, lim, masker, bor, slipesvamper, lakk og primer. Et godt utvalg av 2mm og 2.5mm maskinskruer er noe som er helt unikt og vanskelig å finne i Oslo generelt. Thomas gjør en fantastisk jobb med å holde vareutvalget oppe og utvide det. Dette synes på omsetningen, som flere måneder har ligget over 50.000. Snittet for 2018 er på 38k pr måned mot 23k i 2017, så økningen er vesentlig.Bitraf.no er oppgradert, med WordPress. Login til Bitrafs dører er fortsatt gjennom p2k16, men i tillegg kan man logge inn i WordPress for å laste opp bilder til galleri. For å logge inn i WordPress må man opprette egen login her. Vi har også fått et veggdyr i labben! Dette er laget av @vegardholter. Det tåler berøring, men unngå å ta på tennene. Hygienen hos Arbitere (fra Halo) er tydeligvis ikke fantastisk.

Verktøy-utsjekk

Etter mange års prat har vi endelig fått på plass et verktøy-utsjekkingssystem. Dette er mulig på grunn av at p2k16 ble laget ferdig og har funksjonalitet for dette. Pick’n’place-maskinen, laserkutterne og mye av det mer fancy verktøyet vi fikk fra Sparebankstiftelsen er nå lagt inn i systemet. Det neste som er planlagt er en utvidelse av verktøyskapet til å også inneholde nøklene til andre farlige maskiner slik som bordsag, kappsag, overfres og Shopbot.

Det er fantastisk å ha et sett med driller som kan skru skruer i 90 graders vinkel, eller flytter bit’en slik at man kan skru en skrue inne i et lite hjørne. Det er imidlertid bare nyttig dersom hele settet er komplett. Det samme gjelder slipemaskinen fra Mirka. Den er helt fantastisk siden man kan slipe uten at det blir støvete i rommet, men om det mangler en del er den verdiløs.

 

For å sørge for at alle delene legges tilbake må vi ha et kurs der folk lærer ryddighet i verkstedet. Nikolai har laget flotte innlegg til skapene som viser hvor hver enkelt del skal ligge. Om en av delene mangler når man skal sjekke ut et verktøy, må det gis beskjed om dette slik at man kan finne ut hvem som har glemt å legge tilbake en del og hvor den er blitt (for)lagt.

 

Å legge inn de som var sertifisert for laserkutteren i systemet var enkelt, for her hadde vi lister fra alle kursene. Vi har kjørt en periode på et par måneders “Grace”-periode, men de som ikke er lagt inn i “laser-certified” sirkelen nå må ta laser-kurset på nytt. For andre maskiner har vi ikke noen tilsvarende oversikt og vi har et annet vesentlig problem: vi mangler medlemmer til å holde kurs!

Medlemsutviklingen

Medlemsutviklingen har vært “interessant” gjennom året. Tidligere år har grafen alltid pekt oppover. I 2017 begynte den å flate ut og i 2018-2019 har den fått en skikkelig knekk:

Det er flere årsaker til dette, men vi mener at vi har en god forklaring på dette nå. Når p2k16 ble innført var det mange små funksjoner vi ikke fikk overført med en gang. En var automatisk oppfølging når et VISA-kort utløper. En annen var å sende ut velkomstmail og takk-for-nå-mail ved endring av medlemskap. Disse tingene er nå ordnet.

 

I tillegg har det vært en nedadgående trend for hvor ofte flere av de viktigste kursene våre holdes. I 2018 var det bare 6 laserkurs mot 8-10 tidligere år. Det største problemet er imidlertid kursing på Shopboten. I 2018 var det praktisk CNC-kurs i januar, februar, mars, april og så ikke flere ganger før i desember. Teorikursene ble bare holdt to ganger, i april og oktober. Å finne medlemmer til å holde disse kursene bør være den viktigste utfordringen å løse for 2019. Ikke glem at disse sikkerhetskursene kan kompenseres med 750-1500 kr, avhengig av varighet.

 

Sigbjørn har også holdt kurs på Hattorien i mars, april, juli og august, men denne er ikke like populær eller allsidig som Shopboten. Det generelle aktivitetsnivået har vært høyt og fint, men det er absolutt lov å arrangere flere ting! Her er en kjapp oppsummering av aktivitetene i 2018:

 

Regelmessige aktiviteter: Byggekveld, ArmorWorkshop, Omvisning, Fusion 360 Meetup

 

Kurs i 2018: Laser, CNC, PCB med CNC, Shopbot event for jul + valentines, Hattori CNC, flere Arduino-kurs, Juleworkshop, Pick’n’place, KiCad, SMD lodding, vedlikeholdskurs, bordsagkurs, NBIoT, Mapathon, Dronebygging, KiCad Jam, Fritzing, dugnader, laservedlikehold, Python- programmering, 3D Printer Weekend, DNA-profilering, Arduino Day, p2k16 hackaton, World Blender Meetup Day, Loddekurs, Miniatyrfigurer, maling og Warhammer, Snack and hack, Practical Electronics pt 1 & 2, 3D-Printer workshop.

Markedsføring og kommunikasjon

Etter mange års diskusjon om hvor vanskelig det var å legge ut nye ting på websiden har vi nå gått over til WordPress. Det tok ikke mange timer før siden var hacket (med et enkelt SEO-hack), men dette er ryddet opp i nå. Siden har nå et mer moderne preg og det er åpent for flere bidragsytere. Ta kontakt med @benteh eller @cogni for å få tilgang.

 

Som mange tidligere år har vi hatt stand på Oslo Skaperfestival og NDC. I løpet av 2018 ble Slack den viktigste kanalen for medlemmene (4-5000 meldinger pr mnd) så det er mye mindre trafikk på Facebook-siden enn før.

Utstyr

Som nevnt tidligere har vi fått en del nytt utstyr i 2018 og det er bra. Vi har imidlertid et generelt vedlikeholdsproblem som vi trenger å løse. Dette gjelder særlig 3D-printerne. Her har vi 8 maskiner, men i perioder har bare et par av disse fungert. Det er mange måter å løse dette som f.eks. dugnad eller vedlikeholdskurs, men vi trenger medlemmer som kan stå for dette. Mer regelmessig kursing er også vesentlig. Et eksempel:

 

I nesten en hel måned slet folk med å få print til å sitte fast på vår nyeste printer – en Prusa Mk3. Det er et generelt problem at vi lar folk printe uten noen form for opplæring. Flere av oss har slike maskiner hjemme og ved nærmere undersøkelse viste det seg at problemet var en flaske merket “Blårens”. Denne inneholdt tydeligvis avfall fra resin-printeren, men siden den ikke var merket med annet enn Blårens forsøkte folk å vaske print-flaten med denne. Dette fungerte strålende som et “slipp-middel” og ingenting satt fast. Med en gang vi kastet denne flasken og begynte å bruke isopropanol fungerte printeren som forventet.

 

Hvis vi hadde litt regelmessige 3D-printerkurs ville dette blitt oppdaget mye tidligere, men slik det er nå er det altfor mange som “prøver seg” i gang med printerne. Resultatet er som med de 3 Ultimakerene våre – feil bruk fører til at maskinene blir ødelagt. Med bare bittelitt kursing har vi potensielt 3 maskiner til som virker.

HMS

I løpet av året har vi skaffet kjemiskap til maling og løsemidler og det har blitt holdt brannvernkurs. Vi har endelig fått et ordentlig kurs for bordsag som Yoshi har laget og holder regelmessig. Den neste maskinen vi trenger et slik kurs for er bordfresen som står på verkstedet. Har du lyst har du lov – og med en gang vi har kurs, kan flere bruke maskinen. Å lage et slik kurs som kan gjenbrukes kompenseres med opptil 2000kr.

 

Det er stadig et problem at stoler står foran nødutgangen på laserrommet. Vi gjentar (til det kjedsommelige): det skal IKKE være stoler i dette rommet. Gi beskjed (på en hyggelig måte) til alle du ser som har en stol der at det ikke er lov.

Nye lokaler?

Om ca 2 år utløper kontrakten vi har med Olav Thon for dagens lokaler. Da må kontrakten reforhandles eller vi må flytte. Det kan godt være at vi kan fortsette å være i dagens lokaler, men vi kan isåfall forvente en generell prisøkning. Selv om Thon ikke setter leien opp kjempehøyt skal det lite økning til før vi får problemer. Selv om vi har overskudd hver måned er dette såpass lite at det fort blir spist opp.

 

Styret har derfor undersøkt litt om hva som finnes av egnede lokaler. Man har foreløpig søkt hos Kulturetaten i Oslo kommune, men har fått avslag siden Bitraf ikke direkte passer inn som noe det offentlig direkte støtter. Vi mottar jo ikke kommunal støtte og vi driver ikke arbeid direkte rettet mot ungdom. Vi kan sikkert spørre andre instanser enn Kulturetaten, men det er vanskelig å vite hva man skal bruke tid og krefter på. Send derfor epost til styret@bitraf om du har tips til kontaktpersoner i kommunen eller vet om egnede lokaler. Styret lurer også på hvor mange av medlemmene som mister interessen hvis vi beveger oss utenfor Ring 2?

Økonomi

Økonomien til foreningen er solid og holder seg greit, men i 2019 har vi nå for første gang på lenge ledige kontorplasser. Gi beskjed om dere kjenner folk som trenger kontor! Vi har 4 plasser ledige i fjerde etasje per i dag.Foreningen eier 100% av aksjene i et aksjeselskap som heter Byteraffineriet AS og dette står for alt det kommersielle med driften. Denne organiseringen sikrer at staten får sine inntekter og at vi overholder alle pliktene våre overfor Olav Thon. Aksjeselskapet går i år med et lite regnskapsmessig underskudd, men vi kommer tilbake til det når vi går gjennom årsregnskapet. Det er uansett ikke så viktig, ettersom Byteraffineriet er eid av Bitraf og økonomien der er god.

 

Omsetningen for 2018 har økt betraktelig og Byteraffineriet AS omsatte for 2.4 millioner i 2018:

Vanligvis pleier kasserer Håvard å gå gjennom Årsregnskapet, men siden han er opptatt med pappa-plikter tar Jensa denne gjennomgangen i år.

Fullt årsregnskap finner du her: Årsregnskap 2018

Leave a Reply