2019-04-30 kl.19:00 Bitraf årsmøte 2019

Alle medlemmer i foreningen Bitraf (orgnr. 898124452) inviteres herved til årsmøte for 2019 – tirsdag 30. april, klokken 19.00

Sted: Bitraf’s lokaler i Pløensgate 4

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling

2. Årsberetning og informasjon om alt som er nytt

3. Regnskap og Balanse for 2018

4. Budsjett for 2019

5. Valg av styre

6. Eventuelt